W Brukseli o sprawie ubóstwa z perspektywy płci

Parlament Europejski przyjął dziś podczas mini-sesji plenarnej niemający mocy prawnej dokument dotyczący ubóstwa z perspektywy płci. Zawarto w nim także apel PE do Komisji Europejskiej o pochylenie się nad sytuacją osób LGBTI.

Pomimo tego, że w sprawozdaniu np. zwraca się uwagę państwom członkowskim, że powinny one w sposób priorytetowy potraktować kwestię godzenia ze sobą życia prywatnego i zawodowego osób poprzez wprowadzenie warunków pracy przyjaznych dla rodziny, takich jak elastyczny czas pracy czy możliwość telepracy to PE wezwał też Komisję Europejską do przeanalizowania fragmentu tekstu.

Brzmi on następująco: „w jaki sposób procedury związane z oficjalnym uznawaniem zmiany płci lub brak takich procedur wpływają na pozycję osób transpłciowych na rynku pracy, a w szczególności na dostęp do zatrudnienia, poziom wynagrodzenia, rozwój kariery i uposażenie emerytalne”.

Europosłowie podkreślili też, że nieuznawanie przez wiele państw członkowskich rodzin LGBTI skutkuje niższymi dochodami i wyższymi kosztami dla osób LGBTI, co ich zdaniem zwiększa ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego.

W końcu Parlament Europejski zaapelował o „wyraźne włączenie do każdej przyszłej przekształconej wersji dyrektyw dotyczących równouprawnienia płci zakazu dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową” (§ 35). 325 posłów poparło sprawozdanie. 104 było temu przeciwnych.

Dawid Nahajowski, Bruksela

drukuj