fot. 3.PBOT

W 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej ruszył konkurs podoficerski „SONDA”

Miniony weekend to ważny moment dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W sobotę terytorialsi z Podkarpacia rozpoczęli praktyczne szkolenie III edycji kursu podoficerskiego „SONDA”.   

W minioną sobotę, 17 kwietnia, żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej zainaugurowali III edycję kursu podoficerskiego „SONDA”. W szkoleniu bierze udział 30. żołnierzy z rzeszowskiego, niżańskiego, dębickiego, jarosławskiego i sanockiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Wszyscy ochotnicy zostali zakwalifikowani do projektu „SONDA” w drodze rekrutacji przeprowadzonej przez komisję powołaną rozkazem dowódcy 3. PBOT, w czasie której kandydaci musieli wykazać się wiedzą ogólnowojskową oraz zaliczyć test sprawności fizycznej.

Szkolenie potrwa do czerwca i zostanie zakończone egzaminem końcowym, który żołnierze 3. PBOT odbędą w 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Za planowanie, organizację i przeprowadzenie kursu są odpowiedzialni podoficerowie OT z Podkarpacia, a także uczestnicy pierwszej i drugiej edycji kursu „SONDA”. Zajęcia prowadzone są na terenie 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy.

– Wzorując się na naszych poprzednikach, twórcach Szkoły Niższych Dowódców Szarych Szeregów i Armii Krajowej, 30 ochotników (w tym 9 kobiet) naszej brygady rozpoczęło kurs „SONDA”. Przed kandydatami kilka tygodni intensywnej i wytężonej pracy. Po zakończeniu szkolenia każdy z nich zostanie dowódcą sekcji i przejmie odpowiedzialność za swoich podwładnych. Wówczas rozpoczną nowy etap w służbie wojskowej. Dzięki temu, tak jak nasi poprzednicy, będą mogli tworzyć wielkie rzeczy – wyjaśnił płk Dariusz Słota, dowódca 3. Podkarpackiej BOT.

Kurs „SONDA” to innowacyjny projekt szkoleniowy wdrożony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajęcia trwają kilkanaście tygodni, podczas których żołnierze szkolą się w trybie ciągłym i weekendowym. Duża intensywność zajęć, samokształcenie poprzez e-learning oraz szkolenia prowadzone w oparciu o brygady OT sprawiają, że „SONDA” jest przedsięwzięciem nowatorskim. Nazwa nawiązuje do Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej z okresu okupacji hitlerowskiej. Był to podstawowy kurs szkoleniowy obejmujący poziom dowódców drużyn. Drugim etapem szkolenia kadry dowódczej był kurs „AGRYKOLA”, odpowiadający poziomowi szkolenia dowódców plutonu.

kpt. Witold Sura/3.PBOT/radiomaryja.pl

drukuj