Uroczystości z udziałem ks. kard. Pietro Parolina

W tym roku mija 25 lat od przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską. Choć dokładna rocznica przypada połowie lipca, to już dziś odbędą się obchody w siedzibie KEP.

Weźmie w nich udział ks. kard. Pietro Parolin. Watykański Sekretarz Stanu wygłosi wykład podczas sesji z udziałem korpusu dyplomatycznego, Prymasa Polski, księży biskupów i innych osobistości.

17 lipca 1989 r. Polska Rzeczpospolita Ludowa i Stolica Apostolska przywróciły stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadora i nuncjusza apostolskiego. W 1993 r. Polska i Watykan wynegocjowały i podpisały konkordat. Dokument został ratyfikowany dopiero w 1998 r.

Ks. prof. Wojciech Góralski, specjalista z zakresu prawa kanonicznego, podkreśla że zapisy Konkordatu są przestrzegane. Jak dodaje nie oznacza to, że niekiedy nie ma napięć między państwem a kościołem, ale nie dochodzi do formalnego naruszania Konkordatu.

– W niektórych sprawach słyszy się np. powracające od czasu do czasu głosy dotyczące  zniesienia religii w szkołach. Tymczasem Konkordat gwarantuje możliwość (możliwość – nie ma obowiązku, wszystko zależ od woli zainteresowanych, czyli rodziców dzieci, albo samych uczniów pełnoletnich) prowadzenia religii. Mimo to niekiedy słyszy się o próbach usuwania religii ze szkół, choć nie czyni to państwo jako takie. Te propozycje padają raczej ze strony określonych środowisk politycznych – powiedział ks. prof. Wojciech Góralski.

Konkordat stanowi, że państwo i Kościół katolicki są „niezależne i autonomiczne” i zobowiązują się od pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we „współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego”.

RIRM 

drukuj