Pierwsze spotkanie sekretarzy stanu Watykanu i USA

W Watykanie gościł amerykański sekretarz stanu John Kerry. Został on przyjęty przez watykańskiego sekretarza stanu ks. abp Pietra Parolina. W spotkaniu, które trwało niemal dwie godziny, wzięli też udział amerykański ambasador przy Stolicy Apostolskiej i trzej pracownicy waszyngtońskiego Departamentu Stanu, a ze strony watykańskiej szef papieskiej dyplomacji i dwaj pracownicy Sekretariatu Stanu specjalizujący się w tematyce bliskowschodniej.

Szef amerykańskiej dyplomacji odbywa międzynarodową podróż, by wesprzeć negocjacje między Izraelem i Palestyną oraz konferencję pokojową na temat Syrii Genewa 2. Jak podał watykański rzecznik, zagadnienia te leżały w centrum rozmów w Watykanie. Odbyły się w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze – zaznaczył ks. Federico Lombardi SJ.

„Spotkanie było bardzo owocne i treściwe – oświadczył watykański rzecznik. Przedstawione zostały niepokoje i pragnienia Stolicy Apostolskiej, którym wczoraj dał wyraz sam Papież w przemówieniu do korpusu dyplomatycznego. A zatem: pragnienie pokojowego rozwiązania konfliktu i udzielenia pomocy humanitarnej tak bardzo doświadczanemu społeczeństwu. Wyrażono też pragnienie pomyślnego zakończenia negocjacji między Izraelem i Palestyną.

Przedmiotem rozmów była również Afryka. Znamy sytuację w Sudanie, która ostatnio stała się bardzo dramatyczna. Stąd nadzieja, że trwająca aktualnie mediacja między stronami konfliktu doprowadzi do pozytywnych rezultatów. Podjęto też temat Stanów Zjednoczonych. W jedności z amerykańskimi biskupami wyrażono zaniepokojenie Stolicy Apostolskiej kwestiami, które dotyczą reformy służby zdrowia w odniesieniu do gwarancji dla wolności religijnej i sprzeciwu sumienia. Mówiono też o planach prezydenta USA odnośnie przeciwdziałania ubóstwu i poprawy sytuacji najbiedniejszych warstw społeczeństwa.

RIRM/Radio Watykańskie

drukuj