Sesja dodatkowych egzaminów maturalnych i gimnazjalnych

Dziś rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów pisemnych dla maturzystów, którzy nie mogli przystąpić do nich w maju oraz dodatkowa sesja egzaminów gimnazjalnych. We wtorek przeprowadzony będzie dodatkowy sprawdzian dla szóstoklasistów.

Dodatkowa sesja pisemnych egzaminów maturalnych potrwa od 2 do 18 czerwca. Zgodnie z przepisami, do egzaminów maturalnych w dodatkowych terminach mogą przystąpić ci abiturienci, którzy uzyskali na to zgodę dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Równolegle do pisemnych egzaminów przeprowadzana będzie dodatkowa sesja egzaminów ustnych.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych – z polskiego i języka obcego. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

W poniedziałek, w pierwszym dniu sesji, będzie egzamin z języka polskiego. Do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym ma przystąpić 346 maturzystów; a do egzaminu na poziomie rozszerzonym – 119. Do egzaminu z matematyki, który przeprowadzony będzie we wtorek, na poziomie podstawowym ma przystąpić 467 osób, a na poziomie rozszerzonym – 121.

W środę 4 czerwca będzie jednodniowa przerwa w dodatkowej sesji maturalnej oraz w egzaminie gimnazjalnym w związku z Szawuot – żydowskim Świętem Tygodni, zwanym też Świętem Żniw. Przy ustalaniu terminów egzaminów zewnętrznych Centralna Komisja Egzaminacyjna uwzględnia wszystkie święta religijne, w które szkoły mogą mieć dni wolne od zajęć. w czwartek przeprowadzony będzie egzamin z języka angielskiego (który jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym); na poziomie podstawowym ma zdawać go 390 osób, a na poziomie rozszerzonym – 147.

Do egzaminu z niemieckiego – na poziomie podstawowym ma przystąpić 77 maturzystów, na rozszerzonym 24; z rosyjskiego na poziomie podstawowym – 39, na rozszerzonym – 8; z francuskiego na poziomie podstawowym – 18, na rozszerzonym – 9; z hiszpańskiego na poziomie podstawowym – 24, na rozszerzonym – 6; z włoskiego na poziomie podstawowym 10, na rozszerzonym – też 10. Wśród przedmiotów do wyboru najwięcej osób ma przystąpić do egzaminu z geografii – 220 abiturientów. Na kolejnych miejscach, jeśli chodzi o liczbę zdających, są: biologia – 218 osób, chemia – 198, wiedza o społeczeństwie – 139, fizyka z astronomią – 89, historia – 58, informatyka – 30, historia sztuki – 21, filozofia – 12. Najmniej abiturientów ma przystąpić do egzaminu z łaciny i kultury antycznej – będą to trzy osoby.

Nikt w sesji dodatkowej nie będzie zdawał historii muzyki i wiedzy o tańcu. Nikt też nie będzie zdawał egzaminów z języków: białoruskiego, litewskiego, ukraińskiego, łemkowskiego i kaszubskiego. Dodatkowy egzamin z niemieckiego zaplanowano na 10 czerwca, z rosyjskiego na 12 czerwca, francuskiego – 16 czerwca, hiszpańskiego – 17 czerwca, włoskiego – 18 czerwca. 6 czerwca rano ma być przeprowadzony egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu – z fizyki z astronomią oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej; 9 czerwca: rano – z biologii, po południu – z filozofii i historii sztuki; 11 czerwca: rano – z chemii, po południu – z geografii; 13 czerwca: rano – z informatyki, po południu – z historii.

Z kolei w poniedziałek, wtorek i czwartek (2, 3 i 5 czerwca) przeprowadzone zostaną dodatkowe egzaminy gimnazjalne, dla uczniów III klas gimnazjów, którzy nie mogli zdawać ich w kwietniu. Pierwszego dnia będą egzaminy z wiedzy humanistycznej: do testu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ma przystąpić 1961 uczniów, do testu z języka polskiego – 1955. Drugiego dnia będą egzaminy z wiedzy matematyczno-przyrodniczej: do testu z przedmiotów przyrodniczych ma przystąpić 1938 uczniów, a do testu z matematyki – 1942. Trzeciego dnia będzie egzamin z języka obcego. Najczęściej wybieranym przez gimnazjalistów jest język angielski.

W sesji dodatkowej egzamin z tego języka będzie zdawać 1706 uczniów. Do egzaminu z niemieckiego ma przystąpić 258 uczniów, z rosyjskiego – 40, z francuskiego – 6, hiszpańskiego – a z włoskiego – dwóch uczniów. W wtorek – 3 czerwca – przeprowadzony zostanie dodatkowy sprawdzian dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych; przystąpić do niego ma 1184 uczniów Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego – ukończenia gimnazjum. Dodatkowy sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzany jest w szkołach, w których na co dzień uczą się uczniowie przystępujący do niego. Podobnie przeprowadzany jest dodatkowy egzamin gimnazjalny. Maturzyści przystępujący do egzaminów w terminach dodatkowych zdają je w miejscach wyznaczonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

PAP

 

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl