Ks. infułat Zdzisław Król, b. kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej
/ fot.A. Stelmasiak / niedziela.pl

Uroczystości pogrzebowe ks. infułata Zdzisława Króla

Dziś odbędą się uroczystości pogrzebowe ks. infułata Zdzisława Króla, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Według nieoficjalnych informacji wśród dwóch ekshumowanych w ubiegłym tygodniu ciał było – właśnie księdza Zdzisława Króla.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 13:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Mszy Świętej przewodniczyć będzie ks. kard. Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski.

Ks. Zdzisław Król to wieloletni kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, proboszcz parafii Wszystkich Świętych na Śródmieściu i kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej.

***

Ksiądz infułat Zdzisław Król syn Bolesława i Marianny z d. Turek, urodził się 8 maja 1935 roku w Zdzieborzu (Zielonka) w parafii Pniewo w pow. Pułtusk, wyświęcony 3 sierpnia 1958 roku przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pełnił funkcję wikariusza w Grodzisku Mazowieckim, w parafii M.B. Loretańskiej w Warszawie na Pradze. Odbył studia stacjonarne na Wydziale Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego w 1966 roku. Kapelan sióstr dominikanek w Zielonce. Od roku 1967 notariusz Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W latach 1973-1979 dyrektor Domu Księży Emerytów. W latach 1979-1992 kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Przewodniczący Zarządu Głównego Cmentarzy Katolickich w Warszawie. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, tygodnika „Przegląd Katolicki” i Katolickiego Radia Józef. Sekretarz Rady Kapłańskiej oraz członek Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej. Członek Rady Biskupiej Archidiecezji Warszawskiej i dziekan dekanatu środmiejskiego do roku 2006. W latach 1994-2008 wikariusz biskupi i przewodniczący Wydziału Charytatywnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

Pełnił funkcję proboszcza parafii Św. Karola Boromeusza w Warszawie na Powązkach, parafii Wszystkich Świętych na Grzybowie.
Od 31 marca 2000 roku kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej. W roku 2001 odznaczony medalem pamiątkowym i dyplomem honorowym członka Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W 1976 roku odznaczony przywilejem noszenia rokiety, mantoletu i pierścienia, od 1979 kanonik honorowy, a od 1982 kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, a następnie prałat kustosz, od 1993 roku protonotariusz apostolski (infułat). W roku 2006 odznaczony orderem prymasowskim „Ecclesiae populoque servitium praestanti” i przeniesiony z probostwa na emeryturę z prawem rezydencji przy kościele Wszystkich Świętych w Warszawie na Grzybowie.

Ksiądz infułat Zdzisław Król zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

RIRM/ http://www.archidiecezja.warszawa.pl/

drukuj