Unijni ministrowie finansów pracują nad porozumieniem ws. nowych przepisów zmniejszających ryzyko w sektorze bankowym

Nowe przepisy mające zmniejszyć ryzyko w sektorze bankowym to w dalszym ciągu temat do dyskusji na szczeblu unijnym. Ministrowie finansów państw Wspólnoty nie wypracowali porozumienia w tej sprawie.

Pierwsze propozycje nowych przepisów pojawiły się w listopadzie 2016r. Brakiem kompromisu w tej sprawie zniecierpliwiona jest Komisja Europejska, która chciałaby zakończyć prace związane z tzw. unią bankową.

– Mamy nadzieję, że uda się osiągnąć ogólne podejście do zasad dotyczących pośredników podatkowych, a więc do przejrzystości w zakresie potencjalnie agresywnych systemów podatkowych – powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Europejscy ministrowie finansów wiedzą jednak, że rozmowy w sprawie nowych przepisów nie mogą trwać w nieskończoność.

– Okoliczności polityczne niestety nie są wystarczająco wyrównane w niektórych krajach, abyśmy mogli dziś przyjąć pakiet bankowy. Musimy przyznać, że nadal mamy problemy z rozbieżnościami, które trzeba będzie przezwyciężyć w ciągu następnych tygodni – podkreślał Bruno le Maire, minister finansów Francji.

Nowe rozporządzenia będą dotyczyć m.in. wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Będą zawierać dyrektywy w sprawie warunków dopuszczenia tych podmiotów do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad nimi.

W propozycjach znalazło się także wiele propozycji, które określają zasady dotyczące naprawy i restrukturyzacji instytucji zagrożonych upadłością.

– Z naszej strony stanowisko jest jasne. Uważamy, że unia bankowa jest ważnym tematem i dlatego będziemy ciężko pracować, aby ją zrealizować – akcentował Hartwig Loeger, minister finansów Austrii.

Przedstawiciele państw wskazują, że porozumienie uda się wpracować najpóźniej do końca maja.

TV Trwam News/RIRM

drukuj