Ukraina wstrzymuje przygotowania do umowy o stowarzyszeniu z UE

Rząd Ukrainy wstrzymuje przygotowania do podpisania umowy o stowarzyszeniu z UE. Prezydent Wiktor Janukowycz zapewnił jednoczenie, że Ukraina nie rezygnuje ze zbliżenia z UE. Zastrzegł przy tym, że rozwiązanie problemu znajdującej się w więzieniu byłej premier Ukrainy Julii Tymoszenko możliwe jest wyłącznie w ramach prawa.

„Ukraina kroczyła i nadal będzie kroczyć drogą integracji europejskiej” – podkreślił prezydent podczas wizyty w Wiedniu. Jego wypowiedź zacytowały obecne na miejscu agencje ukraińskie. „Rozwiązanie kwestii Tymoszenko powinno być oparte tylko na obowiązujących na Ukrainie ustawach” – powiedział prezydent, odpowiadając na pytanie austriackich dziennikarzy, kiedy Kijów spełni wymogi UE dotyczące uwolnienia jego konkurentki.

Janukowycz udał się z dwudniową, oficjalną wizytą do Austrii, gdy parlament Ukrainy zajmował się projektami ustaw dotyczących zezwolenia Tymoszenko na leczenie poza granicami kraju. Projektów tych było sześć, jednak wszystkie przepadły w głosowaniu.

Opozycja uznała, iż to, że propozycje rozwiązania problemu Tymoszenko nie zostały poparte przez posłów rządzącej, prezydenckiej Partii Regionów oznacza, że władze nie chcą umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, która miała być podpisana na szczycie Partnerstwa Wschodniego za tydzień w Wilnie.

PAP

drukuj