Ukraina przyjęła uchwałę o oporze wobec Rosji

Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła uchwałę „O oporze wobec zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej i pokonaniu jej następstw”. Przyjęty przez Radę dokument zawiera żądania wobec Rosji. Dotyczą one wycofania z Ukrainy wszystkich oddziałów wojskowych oraz zaprzestania wspierania separatystów w Donbasie.

Uchwałę przyjęto 259 głosami. Dokument precyzuje datę rozpoczęcia przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie – to 20 lutego 2014 roku. Uchwała wzywa także, by ukarane i pociągnięte do odpowiedzialności karnej zostały osoby winne „planowania, przygotowania, rozpoczęcia i realizacji agresji wobec Ukrainy”.

Jeśli Rosja odmówi ukarania winnych, to – jak głosi uchwała – „Ukraina pozostawia sobie prawo zwrócenia się do Międzynarodowego Trybunału Karnego z wnioskiem o zbadanie sytuacji, która spowodowana została agresją zbrojną RF”.

W przypadku odmowy Ukraina apeluje również do społeczności międzynarodowej o zaostrzenie sankcji wobec Rosji i o przyspieszenie dostaw broni dla Kijowa. Parlament Ukrainy odrzuca też, jako sprzeczne z konstytucją kraju i prawem międzynarodowym, jakiekolwiek żądania Rosji zmierzające do ingerowania w wewnętrzne sprawy Ukrainy.

Ponadto Rada Najwyższa zażądała od Rosji bezzwłocznego uwolnienia jeńców wojennych, zakładników i bezprawnie przetrzymywanych obywateli Ukrainy. Domaga się też, by granica obu krajów była stale monitorowana i by sytuację na granicy weryfikowała OBWE.

TV Trwam News/RIRM

drukuj