UE apeluje o porozumienie ws. reformy polityki spójności

Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn zaapelował do państw UE i europarlamentu o szybkie porozumienie w sprawie nowych zasad unijnej polityki spójności w latach 2014-2020, aby uniknąć opóźnień w wypłacie funduszy unijnych.

„Decyzje muszą zapaść już teraz(…), aby programy operacyjne mogły ruszyć od początku przyszłego roku. W interesie państw UE, ich mieszkańców i prywatnych inwestorów jest to, aby mieli pewność, ile pieniędzy jest do wykorzystania i na jakich warunkach” – powiedział Hahn na konferencji prasowej w Brukseli.

Według niego porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a rządami w sprawie zasad polityki spójności w latach 2014-2020 należy osiągnąć do końca przyszłego tygodnia, tak aby eurodeputowani zatwierdzili je na posiedzeniu plenarnym pod koniec października, a państwa UE na początku listopada. W środę negocjacje w tej sprawie nie przyniosły porozumienia.

Według Hahna najbardziej sporną kwestią pozostaje tzw. warunkowość makroekonomiczna, czyli propozycja rządów, by funduszy strukturalnych nie mogły otrzymywać kraje, które nie przestrzegają dyscypliny budżetowej. Przy utrzymaniu tej zasady upierają się zwłaszcza kraje-płatnicy netto, z Niemcami na czele, a parlament ją odrzuca. Kompromisowa propozycja PE przewiduje złagodzenie sankcji za nieprzestrzeganie dyscypliny budżetowej.

Negocjatorzy europarlamentu chcą m.in., by podejmując decyzje o ewentualnych sankcjach, Komisja Europejska brała pod uwagę sytuację społeczno-ekonomiczną danego kraju oraz aby kary dotyczyły tylko zobowiązań, a nie płatności. Według komisarza Hahna w środę udało się znaleźć „wspólny grunt” w sprawie pozostałych spornych spraw, jak postulowane przez PE zwiększenie wskaźnika współfinansowania projektów przez UE i większe zaliczki na płatności, a także zmniejszenie tzw. rezerwy na wykonanie, czyli części funduszy, które miałyby zostać zamrożone do 2018 r. i przekazane na najlepsze projekty.

Rządy proponowały, aby rezerwa na wykonanie wynosiła 7 proc. środków na politykę spójności, negocjatorzy PE postulowali jej zmniejszenie do 3-5 proc. Zgodnie z projektem wieloletniego budżetu na okres 2014-2020 Polska ma otrzymać na politykę spójności 72,9 mld euro i będzie największym odbiorcą tych funduszy wśród państw UE.

PAP

drukuj