fot. WSKSiM

[TYLKO U NAS] Prof. M. Dyżewski: Jan Paweł II jawił się jako arcydzieło polskiej kultury

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu prof. Marek Dyżewski w wykładzie inaugurującym nt. „Ranga kultury w wymiarze chrześcijańskim i narodowym” podkreślił, że wszystko, co w polskiej kulturze najcenniejszego, co wytworzone zostało przez 1000 lat, ześrodkowało się w sercu i umyśle polskiego papieża.

W całej historii minionego 100-lecia nie ma dla nas dnia bardziej przełomowego niż 2 czerwca 1979 r. – powiedział prof. Marek Dyżewski.

Papież Polak był wtedy pierwszy dzień w Ojczyźnie. Msza św. w centrum stolicy. Z wszystkiego, co mówił i jak mówił, z każdej jego myśli i każdego gestu emanowało niezwykłe piękno. Piękno polskiej kultury, która przez niego przemawiała do nas z całą potęgą. Wszystko, co w niej najcenniejszego, co wytworzone zostało przez 1000 lat, ześrodkowało się w sercu i umyśle polskiego papieża. Uwewnętrzniwszy jej skarby, cudownie ją uosabiał. Sam jawił się jako arcydzieło polskiej kultury – zaznaczył publicysta.

Podczas wykładu inaugurującego nowy rok akademicki w WSKSiM prof. Dyżewski wspomniał o niedawno obchodzonej 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

Podczas uroczystości na Wawelu ks. abp Jędraszewski w czasie homilii przypomniał, że Ojczyznę definiują trzy elementy: ziemia, kolejne pokolenia ludzi ją zamieszkujący i dzieje. Ziemia – jak ją miłować i jak czcić dał przykład polski papież. Widzę w pamięci ów gest na początku jego pierwszej podróży apostolskiej do Ojczyzny. Zszedłszy ze stopni samolotu, klęka na ziemi i składa na niej pocałunek. Tak też rozpoczął swą misję jako młody kapłan do miejsca, gdzie został posłany. Szedł pieszo wśród łanów zbóż. Pamiętam – pisał we wspomnieniach – że w pewnym momencie, gdy przekraczałem granice parafii w Niegowici, uklęknąłem i ucałowałem ziemię. W ostatnich chwilach pierwszej pielgrzymki do Polski Ojciec Święty żegnał się z nami słowami: „Całuję tę ziemię, z którą nigdy nie może się rozstać moje serce” – mówił wykładowca akademicki do społeczności WSKSiM.

Publicysta przytoczył również słowa papieża Jana Pawła II, które wypowiedział do polskiej młodzieży w Gnieźnie.

„Kultura polska od początku nosi bardzo ważne znamiona chrześcijańskiej. I tak jest do dzisiaj”. Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości artystów. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii – zaznaczył prof. Marek Dyżewski.

RIRM

drukuj