fot. Katarzyna Cegielska

[TYLKO U NAS] Min. Szyszko o problemach poruszonych na szczycie klimatycznym w Bonn

W niemieckim Bonn rozpoczyna się dziś szczyt klimatyczny. Na czele polskiej delegacji stanie minister środowiska prof. Jan Szyszko. W rozmowie z reporterem TV Trwam szef resortu powiedział, że podczas szczytu poruszane będą problemy, tj. wzrost koncentracji CO2 w atmosferze, postępująca degradacja środowiska przyrodniczego, brak dobrego powietrza dla 1/3 światowej populacji czy zanik gatunków.

Szczyt ma być kontynuacją spotkania w Paryżu, gdzie wypracowano porozumienie ws. redukcji emisji gazów cieplarnianych.

– W 2015 r. zostało przyjęte porozumienie paryskie, które wytycza kierunki działań po to, aby cały świat rozwijał się zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, a więc, aby zażegnać podstawowe problemy, które występują w tej chwili na świecie. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że po 25 latach – Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro – te problemy, które występowały wtedy, nadal są aktualne, o czym w encyklice „Laudato Si” mówił Ojciec Święty – powiedział prof. Jan Szyszko.

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas szczytu to m.in. wzrost emisji CO2, wzrost średniej temperatury czy proces degradacji środowiska.

– Z jakimi problemami się borykamy? Ze wzrostem koncentracji CO2 w atmosferze i spowodowany tym wzrost średniej temperatury. Wraz z tymi niekorzystnymi zjawiskami następuje coraz większy proces degradacji środowiska przyrodniczego, objawiający się postępującą degradacją wód i brakiem wody w niektórych miejscach świata, postępującą degradacją powietrza. 1/3 populacji ludzkiej, szczególnie w dużych aglomeracjach, cierpi na brak dobrego powietrza. To także zanik gatunków, degradacja gleb i wycinanie lasów, co skutkuje na jakość wód. Są to sprawy z wzrastającym problemem głodu na świecie, migracjami, wykluczeniem. Te problemy trzeba załatwić i Porozumienie paryskie wychodzi naprzeciw temu – podkreślił minister środowiska.

Szczyt odbywa się pod przewodnictwem Fidżi. W przyszłym roku odbędzie się on w Katowicach, a prezydencję będzie sprawowała Polska, która ściśle współpracuje z przedstawicielami fidżijskimi oraz marokańskimi. Celem polskiej delegacji jest znalezienie skutecznych rozwiązań dla wcielania w życie polityki zrównoważonego rozwoju.

– Żeby to było rzeczywiście skuteczne, musimy pracować bardzo intensywnie. W tym zakresie pracujemy już od dwóch lat. Od porozumienia paryskiego współdziałamy razem z prezydencją Maroka. Tu, w Bonn, spotykamy się z prezydencją fidżijską, ale prezydencja marokańska również będzie z nami współdziałać. Za rok to my obejmiemy prezydencję i w układzie tych trzech liderów chcemy wypracować stanowisko, które rzeczywiście będzie skuteczne – powiedział prof. Jan Szyszko.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj