[TYLKO U NAS] M. Błaszczak: Mamy za sobą najtrudniejszy etap – ratowanie życia i zdrowia. Teraz najważniejsze jest szacowanie szkód

Mamy już za sobą etap najtrudniejszy, tzn. ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Byłem w województwie wielkopolskim, rozmawiałem ze strażakami, rozmawiałem również z przedstawicielami samorządów lokalnych. Dziś najważniejsze jest szacowanie szkód. […] Do samorządów trafiły pieniądze na bezpośrednie wsparcie, pierwsze wsparcie. To jest kwota do 6 tys. złotych, przeznaczona na żywność, na leki – powiedział w programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA przedstawił najświeższe informacje dotyczące pomocy poszkodowanym przez ubiegłotygodniowe nawałnice w północno-zachodniej Polsce.

Mariusz Błaszczak podkreślił, że ministerstwo wystosowało rozporządzenie, dzięki któremu procedura zapewnienia pomocy poszkodowanym ma być prostsza i szybsza.

– Po pierwsze, rzeczoznawcy zostali zastąpieni przez urzędników, którzy mają uprawnienia budowlane, a więc w związku z tym mogą szybciej wycenić straty. Po drugie, zostały wzmocnione kadrowo inspektoraty nadzoru budowlanego. Urzędnicy z tych województw, które nie zostały dotknięte kataklizmem, sprawują swoją funkcję w województwach, w powiatach, przez które przeszła nawałnica. Po trzecie, […] przygotowane rozporządzenie przewiduje uproszony tryb remontów, a więc tam, gdzie należało występować o pozwolenie na budowę, tam wystarczy zgłoszenie. Tam, gdzie było zgłoszenie, tam można bez zgłoszenia podjąć działania i również uproszony został tryb odbioru odbudowanych czy wyremontowanych budynków – tłumaczył gość „Polskiego punktu widzenia”

Polityk zapewnił, że każdy poszkodowany w wyniku nawałnic ma zapewniony dach nad głową, jednak – jak dodał – należy podjąć jak najszybsze działania w celu odbudowy zniszczonych bądź uszkodzonych domów.

– Wszyscy dostali możliwość schronienia. Ona jest oczywiście prowizoryczna, bo to są hotele, to są szkoły, a wiadomo, że przecież za dwa tygodnie rozpoczyna się rok szkolny. Nikt nie jest pozbawiony dachu nad głową, ale to są rzeczywiście tylko schronienia tymczasowe. Trzeba jak najszybciej należy przystąpić do odbudowy. Straż Pożarna zabezpieczyła także te domy, w których dachy zostały zerwane – zabezpieczyła też w sposób tymczasowy: to są plandeki, którymi przykryto budynki. Tu chodzi o czas, tu chodzi o zaangażowanie. Liczę na to, że samorządy sprostają temu zadaniu – zaznaczył minister.

Szef MSWiA odniósł się do zarzutów polityków totalnej opozycji, w opinii której wojsko zbyt późno podjęło działania po nawałnicach.

– Oni grzeszą pychą, dlatego że oni uważają, iż lepiej wiedzą, kiedy należy użyć jakich sił i środków. Te siły są używane wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Tak, jak mówiłem, bardzo profesjonalna jest Straż Pożarna. To Straż Pożarna dowodzi, wojewodowie koordynują działania, ale też są sztaby gminne, sztaby powiatowe, a więc wójtowie i starostowie także są zaangażowani w te działania. Tak skonstruowany jest system zarządzania kryzysowego i działania są podejmowane wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Nie wtedy, kiedy państwo z totalnej opozycji tak uważają, tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba – akcentował.

Pomoc finansową na odbudowę zniszczonych lub uszkodzonych domów otrzymają wszyscy potrzebujący, niezależnie od tego, czy ich nieruchomości były ubezpieczone, czy też nie – poinformował Mariusz Błaszczak.

– Ta pomoc obejmie wszystkie przypadki, również przypadki, w których ludzie nie ubezpieczyli swoich domów. Nie zostawimy nikogo bez wsparcia. Budżet państwa stać na to. To jest obowiązkiem, traktujemy to jako nasz obowiązek, żeby wspierać tych, którzy zostali dotknięci przez żywioł, tych, którzy stracili dach nad głową. Staramy się, żeby pieniądze jak najszybciej dotarły – powiedział gość „Polskiego punktu widzenia”.

Cały czas trwają intensywne prace nad przywróceniem dostępu do energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców, którzy stracili ją wskutek ubiegłotygodniowych nawałnic – przypomniał minister.   

– Ekipy firm energetycznych pracują. Chciałem też podziękować panu ministrowi energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu. Rozmawiałem z panem ministrem już w sobotę na ten temat, żeby jak najszybciej powróciła dostawa energii do gospodarstw domowych. Z dnia na dzień coraz mniej odbiorców, bo tak jest to charakteryzowane przez dostawców energii, jest pozbawionych energii. W sobotę było to prawie pół miliona odbiorców. Dziś jest to już wielkość poniżej 20 tys., a więc sukcesywnie przywracany jest dostęp energii – wskazał polityk.

RIRM

drukuj