[TYLKO U NAS] K. Trębski: W ciągu 30 lat na 12 tys. ha lasu zmagazynujemy dodatkowo milion ton dwutlenku węgla

Z obliczeń naukowców wynika, że w ciągu 30 lat na 12 tys. ha zmagazynujemy dodatkowo milion ton dwutlenku węgla – poinformował w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja Krzysztof Trębski, rzecznik Lasów Państwowych.

15 października ruszyła pierwsza aukcja Jednostek Dwutlenku Węgla dodatkowo pochłoniętych przez lasy, które zostały włączone do projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych. To pilotażowy projekt realizowany przez Lasy Państwowe od roku 2017. Objętych nim jest 12 tys. ha lasów w 23 nadleśnictwach.

– Staramy się adaptować – jako organizacja oraz lasy, którymi zarządzamy – do zmian klimatycznych. Lasy Państwowe wdrażają szereg programów odpowiadających na te wyzwania. Część z nich dotyczy konkretnych problemów, które już są widoczne dla leśników, jak np. coraz częstsze susze i związane z nimi osłabienie lub zamieranie świerków czy sosen w wielu regionach, a tym samym również rosnące zagrożenie pożarowe w lasach. Dlatego realizujemy od lat projekty tzw. małej retencji, rozwijamy nasz system przeciwpożarowy. Mamy jednak również programy bardziej długofalowe. Chcemy, jako najbardziej „zielone” przedsiębiorstwo w Polsce, dawać przykład i promować nowoczesne, przyjazne środowisku i oszczędne technologie, bo to również ma duże znaczenie w kontekście zmian klimatycznych. Mamy m.in. projekt „Las Energii”, w ramach którego chcemy zracjonalizować użycie energii cieplnej i elektrycznej w lasach. Mamy wreszcie najbardziej nowatorski projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych, który zakłada, że jesteśmy w stanie tak zmodyfikować gospodarkę leśną, którą prowadzimy, by lasy pochłaniały jeszcze więcej dwutlenku węgla, odpowiadającego w dużej mierze za tzw. efekt cieplarniany – mówi Krzysztof Trębski.

Rzecznik Lasów Państwowych zwrócił uwagę, iż projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych jest skomplikowanym przedsięwzięciem także od strony naukowej.

– Integralną częścią przedsięwzięcia są prace badawcze prowadzone przez czołowe polskie uczelnie i instytuty badawcze. Wykonane symulacje umożliwiły naukowcom oszacowanie rozmiaru przewidywanych efektów projektu LGW. Wynika z nich, że na objętych nim 12 tys. ha w wyniku tzw. działań dodatkowych las pochłonie w ciągu 30 lat o 1 mln ton CO2 więcej niż pochłonąłby bez tych działań. Na tych wybranych powierzchniach leśnicy będą m.in. prowadzili zalesienia, wprowadzali gatunki szybkorosnące, wprowadzali drugie piętro drzew oraz podszyt, zwiększali udział odnowień naturalnych, zapobiegali nadmiernemu uszkadzaniu powierzchni gleby. To są właśnie te działania dodatkowe – wyjaśnił.

– Jest to realizacja idei przyświecającej tzw. Porozumieniu paryskiemu zgodnie, z którym ważne są nie tylko te działania, które mają redukować emisje m.in. dwutlenku węgla, co dotyczy głównie przemysłu, ale także zwiększać pochłanianie tego gazu, gdzie to jest możliwe.  Lasy są do tego znakomitym narzędziem – podkreślił. 

Krzysztof Trębski wskazał, że chodzi także o wypracowanie narzędzi do tego, by móc zmierzyć o ile więcej lasy tego dwutlenku węgla pochłonęły.

– Chcemy w pewien sposób skapitalizować ten dodatkowo zmagazynowany dwutlenek węgla w postaci Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW) i poddać je obrotowi handlowemu. To na razie eksperyment bardziej z kategorii społecznej odpowiedzialności. Przychody, jakie LP uzyskają ze sprzedaży JDW, zostaną bowiem przeznaczone na cele wskazane przez kupujących. Lista tych propozycji do wyboru zawiera projekty związane z ochroną przyrody, wzbogacaniem różnorodności biologicznej, wspieraniem edukacji leśnej czy rozwijaniem leśnej turystyki. Krótko mówiąc, nabywcy tych jednostek wesprą sam projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych, a zarazem sfinansują pożyteczne i wartościowe dla ochrony przyrody lub leśnej turystyki i edukacji przedsięwzięcia – wskazał Krzysztof Trębski.

Projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych będzie prezentowany podczas grudniowego szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. W tej chwili jest to największe tego typu skoordynowane działanie na świecie

Wyniki aukcji zostaną ogłoszone 23 października podczas otwarcia Targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu.

RIRM

drukuj