fot. jadwigawisniewska.pl

[TYLKO U NAS] J. Wiśniewska o porozumieniu ws. pracowników delegowanych: Podstawowe zasady UE coraz mniej respektowane

To bardzo mocny sygnał, że cztery podstawowe zasady Unii Europejskiej są coraz mniej respektowane i szanowane – powiedziała Jadwiga Wiśniewska.  Europoseł odniosła się do wyniku porozumienia Parlamentu Europejskiego z państwami członkowskimi UE ws. pracowników delegowanych.

Kraje UE i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie dyrektywy o pracownikach delegowanych. Zmiany przewidują m.in.: ograniczenie okresu delegowania do 12 miesięcy z możliwością wystąpienia o dodatkowe 6 miesięcy w określonych przypadkach. Po tym czasie pracownik delegowany zostanie objęty prawem pracy kraju przyjmującego, w myśl zasady „taka sama płaca za tę samą pracę”. Tym samym jednak zmniejszy to konkurencyjność na zachodnim rynku.

Przepisy są niekorzystne dla polskich firm, które wysyłają rocznie nawet 500 tys. takich pracowników za granicę. Najbardziej poszkodowane będą branże budowlana i transportowa. Polska od początku sprzeciwiała się tym zapisom. Nie poparły ich też m.in. Węgry i Litwa.

Ten dokument zmierza do realizacji oczekiwań politycznych wybranych państw członkowskich kosztem wspólnego rynku – podkreśliła europoseł Jadwiga Wiśniewska.

– I robią to państwa, które chętnie uciekają się w argumentacji do podkreślania swojej europejskości. Ale, niestety, ta dyrektywa uderza w podstawowe zasady Unii Europejskiej. Takie inicjatywy, i trzeba to z całą mocą podkreślić, podważają w ogóle projekt europejski, jego część, jaką jest wspólny rynek, swoboda świadczeń, usługi pracowników. To jest tak naprawdę, można by powiedzieć, taki bardzo mocny sygnał, że cztery podstawowe zasady UE są coraz mniej respektowane i szanowane – powiedziała eurodeputowana.

Porozumienie było negocjowane w imieniu krajów członkowskich przez bułgarską prezydencję w UE. Musi jeszcze zostać zaakceptowane przez Radę Unii Europejskiej. Państwa Wspólnoty będą miały 2 lata na przeniesienie dyrektywy na grunt prawa krajowego.

RIRM/TV Trwam News

drukuj