[TYLKO U NAS] A. Macierewicz o rosnącym zjawisku surogacji w UE: To jest skandal i dramat. To pokazuje, jak ideologia LGBT niszczy ludzkość, a zwłaszcza kobiety

Kobiety są w istocie używane wbrew swojej woli, bo bardzo często są to biedne kobiety, które są zmuszane do tego, żeby wydawać na świat dzieci, z którymi nie mają nic wspólnego, bo natychmiast zostaną sprzedane w cudze ręce. To jest skandal i dramat. To pokazuje, jak ideologia LGBT niszczy ludzkość, a zwłaszcza kobiety. Ona jest skierowana przeciwko kobietom. Warto o tym pamiętać – powiedział poseł Antoni Macierewicz, marszałek senior Sejmu, w felietonie z cyklu „Głos Polski” w TV Trwam.

Poseł Antoni Macierewicz odniósł się do dwóch kluczowych wydarzeń w Parlamencie Europejskim.

– Pierwsze dotyczy skandalicznej rezolucji większości Parlamentu Europejskiego, która w istocie spycha większość społeczności krajów Unii Europejskiej do roli drugorzędnej, a promuje społeczność promującą i reklamującą ideologię LGBT jako pierwszorzędną. To skandaliczna rezolucja. Po drugie, przy okazji dyskusji nad tą rezolucją, co było słabo podkreślane i zauważane, została złożona inna propozycja rezolucji, którą zgłosiła skrajnie prawicowa frakcja Parlamentu Europejskiego. Jej propozycja jest niesłychanie interesująca, bo podkreśla prawa człowieka i domaga się absolutnego zakazania oraz odrzucenia działań, które spychają kobiety na margines w sporcie, bo dotychczasowe przepisy umożliwiają mężczyznom przedstawianie się jako kobiety i branie udział w zawodach z kobietami – oznajmił gość TV Trwam.

Prawicowa rezolucja zabiera głos w sprawie przemysłu tzw. surogatek.

– Kolejna kwestia podkreślana przez rezolucję to rzecz naprawdę nieomal zbrodnicza, czyli przemysł surogatek, który traktuje kobiety jako narzędzia do rodzenia dzieci. Kobiety są w istocie używane wbrew swojej woli, bo bardzo często są to biedne kobiety, które są zmuszone do tego, żeby wydawać na świat dzieci, z którymi nie mają nic wspólnego, bo natychmiast zostaną sprzedane w cudze ręce. To jest skandal i dramat. To pokazuje, jak ideologia LGBT niszczy ludzkość, a zwłaszcza kobiety. Ona jest skierowana przeciwko kobietom. Warto o tym pamiętać – powiedział marszałek senior Sejmu.

radiomaryja.pl

drukuj