Trwają prace nad zmianami w projekcie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych jest na tym etapie nie do zaakceptowania – mówi przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda. Rządowym projektem zajął się wczoraj zespół Rady Dialogu Społecznego do spraw Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe regulacje przewidują dobrowolne oszczędzanie na emeryturę, ale z własnej pensji. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i Federacja Przedsiębiorców Polskich podpisały porozumienie w sprawie popierania reformy prawa pracy.

W lutym rządowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych trafił do konsultacji społecznych. Reforma zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych.

Projekt pozytywnie zaopiniowało Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

„Wprowadzenie tej formy dobrowolnego oszczędzania jest zasadne i jak najbardziej pożądane. Wynika to z tego, że w Polsce niewiele osób decydowało się na korzystanie z instrumentów dobrowolnego oszczędzania, które były dostępne. PPK proponuje pewne instrumenty zachęt ekonomicznych do tego, aby być zapobiegliwym i gromadzić środki na starość” – informował wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Marcin Zieleniecki.

Program posiada mankamenty odpowiada przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda

– Jest tylko dedykowany dla pracowników, którzy są zatrudnieni w formie umów o pracę, nie są dla pracowników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – zaznacza Piotr Duda.

Pracodawca po założeniu pracownikowi konto co miesiąc będzie wpłacał potrącone z pensji pieniądze. Ma to być dwa procent wynagrodzenia netto, ale wartość tą można zwiększyć do 4 procent. Równolegle na konto pracodawca będzie wpłacać składkę od półtora do czterech procent.

Pracownik sklepu Grzegorz Zalewski chciałby, aby na pracodawcę nałożona była większa część składki.

– Podzielenie tej składki pracodawca – pracownik jest nieadekwatne, ponieważ pracodawca jest wielki, a pracownik jest sam – akcentuje.

Prawo do skorzystania ze zgromadzonego kapitału pracownik uzyska po ukończeniu 60 roku życia.

– Są pewne zaostrzenia żeby nie wypłacać ich jednorazowo w pewnym momencie, obarczone wtedy będzie to podatkiem, no właśnie pytanie czy właściwie podatkiem powinny być obarczone, skoro są to moje pieniądze – wyjaśnia ekonomista dr Mariusz Sokołek.

Dodatkowo na konto pracownika państwo ma wpłacać pierwszą składkę w wysokości dwustu pięćdziesięciu złotych, a potem co roku dwieście czterdzieści złotych. Instytucjami obsługującym program będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które mają zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce. Uczestnictwo w programie nie będzie do końca dobrowolne.

– Taki pracownik, który pracuje co 2 lata będzie automatycznie wpisywany do takiego programu i będzie się musiał wypisywać, jeżeli nie będzie chciał w nim brać udziału – przekonuje ekonomista Mariusz Kękuś.

Proponowane przez rząd pracownicze plany kapitałowe mają zastąpić Otwarte Fundusze Emerytalne. 75 procent środków z OFE miałoby trafić na konta pracownicze zaś pozostała jedna czwarta zasiliłaby Fundusz Rezerwy Demograficznej. Projekt to odpowiedź na zabranie funduszy z OFE za rządów PO-PSL.

– Operacja ta spowodowała przesunięcie części środków OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pogorszyła sytuację przyszłych emerytur, ponieważ te emerytury okazało się, że będą jeszcze niższe – podkreśla ekonomista dr Krystian Mieszkała.

Z wątpliwościami NSZZ „Solidarność” liczy się Federacja Przedsiębiorców Polskich, która podpisała ze związkiem zawodowym porozumienie w sprawie wspólnego popierania reformy Kodeksu pracy.

– Jest jednym z ważniejszych porozumień, które zostały podpisane w przeciągu ostatnich 25 lat – mówi przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Marek Kowalski.

Sygnatariusze chcą wprowadzenia korzystnych zmian w umowach cywilnoprawnych m.in. ujednolicenia zasad podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu oraz zabezpieczenia okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie takich umów. Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych przewidywane jest na początek 2019 r.

TV Trwam News/RIRM

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl