Trudna sytuacja Instytutu Piłsudskiego w Londynie

Bez wsparcia z Polski, Instytut Piłsudskiego w Londynie czeka likwidacja – informuje „Nasz Dziennik”. Okazuje się bowiem, że obecnie posiadane środki wystarczą na utrzymanie Instytutu tylko do połowy przyszłego roku.

Instytut Piłsudskiego w Londynie odgrywa ważną rolę w kształtowaniu wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii. To zasłużona instytucja polonijna. Niestety, zmaga się ona z problemami  finansowymi. Sekretarz generalna Instytutu Anna Stefanicka, powiedziała, że nie jest to sytuacja nagła. Instytut utrzymuje się bowiem tylko z darów i jego kapitał maleje. Ta polonijna instytucja nie jest w stanie utrzymać się z małych datków przekazywanych przez ludzi – dodała Stefanicka. Sytuacja placówki nieco się poprawiła po akcji „Ratujmy Enigmę”. Została ona przeprowadzona w polonijnych mediach i miała na celu popularyzację Instytutu. To jednak nie wystarczy. Wsparciem dla Instytutu Piłsudskiego może się okazać również powstający w Senacie projekt nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej. Senator PiS-u Michał Seweryński, powiedział, że jeśli ustawa wejdzie w życie, „będzie można udzielać pomocy placówkom prowadzącym działalność na rzecz kultury polskiej, ale działającej na mocy prawa obcego”. Obecnie zgodnie z prawem nie da się finansowo wesprzeć podstawowej działalności statutowej, jak utrzymanie pomieszczeń i płace dla pracowników.

TV Trwam News/RIRM

drukuj