Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej

W auli UMK w Toruniu, odbywa się XVII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej. Tytuł tegorocznego spotkania to „Zarządzanie jakością w placówkach opieki długoterminowej w aspektach: ekonomicznym, medycznym i społecznym”.

Konferencja, znana jako Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej, dotyczy opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Co roku gości około 1000 specjalistów z całej Europy. Na tegorocznej edycji spotkali się uczestnicy z 21 krajów. Swoje wykłady prezentują m.in. prelegenci z Niemiec, Szwajcarii, Węgier oraz Polski.

„Mimo, że Konferencja jest organizowana z myślą o profesjonalistach, to jej efekty wpływają na życie wszystkich. Każdy ma bowiem wśród swoich bliskich osoby starsze, które obecnie lub w przyszłości będą wymagały opieki – albo ze strony swojej rodziny, albo ze strony państwa” – czytamy w oficjalnym informatorze TDOD.

Konferencja umożliwia wymianę międzynarodowych doświadczeń oraz dialog z przedstawicielami władz państwowych. Dzięki temu wpływa na podniesienie komfortu oraz jakości opieki osób jej wymagających, jak i samych opiekunów.

Organizatorami wydarzenia są TZMO SA, Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Dom Pod Słońcem” oraz Fundacja „Razem Zmieniamy Świat”. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Torunia.

PROGRAM konferencji

RIRM

drukuj