Toruń: Rodzina Radia Maryja podziękowała za św. Jana Pawła II w 100-lecie Jego urodzin

Św. Jan Paweł II był przyjacielem Radia Maryja. Dlatego ta wspólnota w tym wyjątkowym dniu nie mogła zapomnieć o swoim rodaku. Dokładnie cztery lata temu, w dniu rocznicy urodzin Ojca Świętego, poświęcone zostało Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, wotum wdzięczności za polskiego Papieża.

Wszystko zaczęło się od Radia Maryja. Katolicki głos docierał do milionów wiernych w całej Polsce. I wraz z katolicką rozgłośnią rozpoczęła się wyjątkowa przyjaźń. Ojca Świętego Jana Pawła II z Rodziną Radia Maryja.

– Ojciec Święty zawsze wspierał nas, zawsze nas wspierał. A później przyszedł ten obraz, z jego kaplicy, bardzo dużo to mówi podkreślił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor i założyciel Radia Maryja.

To obraz szczególny. Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej, w którą tak często wpatrywał się Ojciec Św., przed którą się modlił i niemal codziennie sprawował Eucharystię. Ten obraz Papież przekazał ks. Mirosławowi Drozdkowi. Później obraz trafił do Torunia. Zaraz potem o. Tadeusz Rydzyk CSsR spotkał się z ówczesnym ordynariuszem diecezji toruńskiej ks. bp. Andrzejem Suskim.

– Ja mówię „księże biskupie, może tak kapliczkę, czy moglibyśmy wybudować?”. Nie zapomnę tego gestu księdza biskupa, kiedy powiedział: „Co kapliczkę? Kościół!” – jeszcze tak ręce rozłożył – Kościół i to będzie sanktuarium – wspominał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Sanktuarium, do którego od 4 lat pielgrzymują wierni. W poniedziałek przybyli dziękować za osobę i pontyfikat Papieża Polaka – człowieka świętego – powiedział w homilii ks. bp Andrzej Suski.

– Według Ojca Świętego Jana Pawła II świętość to wysoka miara normalnego życia chrześcijańskiego […] Ma być to jednak życie na wysokim poziomie moralnym, wedle miary miłości do Boga i bliźniegozaznaczył.

Świętość to dar, ale także zadanie dla każdego z nas – dodał ksiądz biskup. Tą drogą świętości konsekwentnie i wytrwale szedł św. Jan Paweł II.

– Jego świętość promieniowała na otoczenie, promieniowała zwłaszcza wtedy, kiedy niestrudzenie docierał do współczesnego człowieka pielgrzymując po krajach i kontynentach – akcentował ks. bp Andrzej Suski.

Jedną z pielgrzymek, jaką odbył Papież była ta do Torunia w 1999 roku. Jak napisał w liście do uczestników toruńskich uroczystości Prezydent Andrzej Duda, było to wydarzenie, które trwale zapisało się w historii ziemi kujawsko-pomorskiej oraz w sercach jej mieszkańców.

– Świadczy o tym choćby aleja im. Jana Pawła II, to piękne sanktuarium, któremu patronuje, a także inspirowane myślą Ojca Świętego dzieła społeczno-religijne, które powstały pod patronatem Radia Maryja napisał w liście prezydent Andrzej Duda.

Tu ważne są jednak nie tylko materialne wota wdzięczności – zwrócił uwagę  o. Dariusz Paszyński CSsR, wikariusz Prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

– Ta świątynia, to sanktuarium ma o tyle sens, o ile kształtuje, wychowuje. To żywe wotum wdzięczności św. Janowi Pawłowi II, którym jesteśmy my wszyscy powiedział o. Dariusz Paszyński CSsR.

Podczas uroczystości do toruńskiego sanktuarium została wniesiona księga, w której są wypisane Msze św. sprawowane w kraju i za granicą w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. To dziękczynienie i dar na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II. Także od poniedziałku w Sanktuarium codziennie w południe będzie sprawowana Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o ustanie epidemii koronawirusa.

TV Trwam News

drukuj