fot. pl.wikipedia.org

„Tobruk 1941” – wystawa o obronie pustynnej twierdzy

Obrona Tobruku w 1941 r. – pustynnej twierdzy w Libii, w tym walki Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, to temat nowej ekspozycji w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Wystawa przedstawia przebieg bitwy, umundurowanie słynnych „szczurów pustyni”, ich uzbrojenie i ekwipunek.

„Obrona Tobruku w 1941 roku, bardzo ważnego miejsca na mapie wojennych wydarzeń drugiej wojny światowej, znana jest na całym świecie. Nasza wystawa ma przypominać w Polsce o tych dramatycznych walkach i uzmysławiać zwiedzającym, że wśród broniących się aliantów, m.in. Australijczyków czy Czechów, było także kilka tysięcy polskich żołnierzy z Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Polscy żołnierze wnieśli istotny wkład w zwycięstwo kończące walki obronne” – powiedział dyrektor Muzeum Wojska Polskiego Zbigniew Wawer.

Nowa wystawa – jak mówił Wawer – ma popularyzować wiedzę o walkach aliantów w Libii, ale również upamiętnić dokonania Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – jednej z najbardziej zasłużonych jednostek Polskich Sił Zbrojnych.

„Karpatczycy walcząc w drugiej połowie 1941 roku w bardzo trudnych warunkach, zasłużyli na uznanie i podziw zarówno dowództwa brytyjskiego, jak i przeciwników” – dodał dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

Muzeum Wojska Polskiego podkreśla, że nowa ekspozycja będzie jak dotąd pierwszą w Polsce tak dużą wystawą poświęconą walkom o Tobruk i zmaganiom w Afryce Północnej. Mariusz Skotnicki z Działu Historii Wojskowości, który jest współtwórcą ekspozycji, zwrócił uwagę, że zamiarem muzeum było pokazanie w sposób maksymalnie obszerny, ale jednocześnie atrakcyjny – w nowoczesnej aranżacji plastycznej – obu stron konfliktu – sił alianckich i niemiecko-włoskich.

Wystawę „Tobruk 1941. W 75. rocznicę walk Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w obronie pustynnej twierdzy” będzie można oglądać do końca stycznia 2017 roku. Ekspozycja została zorganizowana pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

***

Bitwa o Tobruk (położonego w Libii, niedaleko granicy z Egiptem) miała miejsce między 10 kwietnia a 27 listopada 1941 roku. W walkach starły się wojska koalicji faszystowskiej z broniącymi twierdzy aliantami, wśród których była polska Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich. Udana obrona miasta była ważnym sukcesem aliantów w tym rejonie. W bitwie poległo ponad 3 tys. żołnierzy alianckich i ok. 8 tys. żołnierzy niemieckich i włoskich.

PAP/RIRM

drukuj