TK zajmie się wnioskiem NRL dot. klauzuli sumienia

Na początku października Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczący klauzuli sumienia. O sprawie napisał „Nasz Dziennik”.

Trybunał pochyli się nad skargą NRL dotyczącej odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem lekarzy półtora roku po złożeniu wniosku.

Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca szczególną uwagę na zapisy ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Doprowadzają do sytuacji w której niektórym wydaje się, że można zmusić do pracy lekarza, dentystę wbrew jego sumieniu. Przede wszystkim niedookreślony robi się szeroki krąg sytuacji w których lekarz nie może odmówić świadczenia zdrowotnego i to budzi nasze wątpliwości. Naszego sprzeciwu nie budzi sytuacja niemożności powołania się na klauzulę sumienia w wypadku ratowania bezpośredniego zagrożenia życia człowieka, co jest oczywiste, ale zapisy w ustawie „inne przypadki nie cierpiące zwłoki” jest bardzo pojemny – zwrócił uwagę dr Maciej Hamankiewicz.

Za zmianą prawa opowiada się prof. Bogdan Chazan. Ginekolog został zwolniony z pracy, po tym jak odmówił dokonania tzw. aborcji, powołując się na klauzulę sumienia.

Lekarz został oskarżony, o to że naraził matkę i narodzone dziecko na cierpienie.

RIRM

 

drukuj