fot. PAP/Paweł Supernak

Szefowa MEN-u spotka się z oświatowymi związkowcami

Minister edukacji Joanna Kluzik­Rostkowska spotka się w południe z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych. Szefowa resortu ma przedstawić pomysł powołania ministerialno­-związkowych zespołów, które wspólnie wypracowałyby propozycje zmian w systemie oświaty.

Zespoły miałyby się zająć m.in. kwestią  kształcenia przyszłych nauczycieli pod kątem potrzeb dzieci czy opieki nad uczniami w czasie wolnym od nauki.

Związkowcy zwracają uwagę, że wśród wskazanych tematów nie ma kwestii związanych ze statutem zawodowym oraz warunkami pracy i płacy nauczycieli.

Taka formuła spotkania to jedynie ratowanie wizerunku rządu; jesteśmy zainteresowani rzeczywistym rozwiazywaniem problemów w oświacie – zapewnia Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

– Krótko po tym, jak pani Kluzik-Rostkowska objęła funkcję ministra, wówczas mówiliśmy o tym, że chcemy rozmawiać o problemach oświatowych. Wtedy usłyszeliśmy, że jest za mało czasu – za krótki okres, bo wkrótce wybory parlamentarne, więc nie ma sensu rozpoczynać żadnych prac. Teraz czas jest jeszcze krótszy, a pani minister uznaje, że chce się z nami spotkać, zgłasza problemy, które z punktu widzenia organizacji związkowej są ważne, ale nie najważniejsze. Naszą najważniejszą rolą jest obrona interesów pracowniczych – podkreśla Teresa Misiuk.

Nauczyciele w tym roku szklonym kilkakrotnie wyrażali swoje niezadowolenie organizując demonstracje w Warszawie. W czerwcu ZNP podjął decyzję o wejściu 1 września w spór zbiorowy, jeśli do 24 sierpnia nie zostaną formalnie spełnione postulaty związku.

RIRM

drukuj