Szef resortu gospodarki morskiej zapewnia, że ceny wody nie wzrosną

Nie będzie żadnych podwyżek cen wody; to jest dla nas priorytet – mówi minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.  Odniósł się do obaw o wzrost cen wody jakie pojawiały się podczas prac nad nowym Prawem Wodnym. 

Przepisy wprowadziły opłaty za pobór wody dla przedsiębiorców, rolników, energetyki czy przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Na mocy nowych regulacji powstało również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które w ostatnim czasie weszło pod nadzór resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Minister Marek Gróbarczyk zapewnia, że wzrostu cen nie będzie, a przed Wodami Polskimi stoją ważne zadania m.in. w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Dzisiaj tworzymy rozwiązania tak, aby przedsiębiorstwa wodociągowe mogły funkcjonować, ale z założeniem, że ceny wody nie ulegną zmianie. W ramach przejmowanych kompetencji, które są niezwykle dla nas istotne, bo dzisiaj cała gospodarka wodna Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się w jednym ministerstwie, co daje ogromne możliwości. Z jednej strony są to możliwości inwestycyjne, a z drugiej możliwość skorelowania pewnych spraw związanych właśnie z zapewnieniem bezpieczeństwa powodziowego czy też zabezpieczenia przed suszą. Przy tej okazji realizacji żeglugi śródlądowej, czyli odbudowy dróg śródlądowych, które dzisiaj nie funkcjonują w naszym kraju – akcentuje szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Wprowadzenie zmian w Prawie Wodnym przygotowane przez resort środowiska wynikało z konieczności pełnego wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej mówiącej o tzw. zwrocie kosztów usług wodnych. Chodzi o to, by gospodarka wodna sama się bilansowała i „zarabiała” na konieczne inwestycje.

RIRM

drukuj