twitter.com/MSZ_RP

Szef polskiego MSZ spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Republiki Rwandy

Vincent Biruta, minister spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej Republiki Rwandy, rozpoczął trzydniową wizytę w Polsce od spotkania z ministrem Zbigniewem Rauem – poinformowało biuro rzecznika prasowego MSZ.

„Nasze relacje dwustronne rozwijają się dynamicznie w wielu dziedzinach. Dowodem tego są m.in. podpisane dzisiaj trzy porozumienia o współpracy dwustronnej oraz spotkania delegacji rwandyjskiej z polskimi firmami rozwijającymi projekty biznesowe na rynku rwandyjskim” – podkreślił Zbigniew Rau minister spraw zagranicznych.

Wynika z niej, że w trakcie spotkania „omówiono stan relacji dwustronnych, podkreślając ich dynamiczny rozwój, szczególnie w sferze gospodarczej”.

„Polskie firmy są już obecne w Rwandzie, a kolejne planują inwestycje i realizację wspólnych przedsięwzięć biznesowych. Coraz więcej młodych Rwandyjczyków wybiera studia w Polsce, doceniając wysoki poziom kształcenia w polskich szkołach wyższych. W latach 2018-2020 na polskich uczelniach publicznych i prywatnych kształciło się ponad tysiąc studentów z Rwandy” – podano w informacji MSZ.

Wyjaśniono też, że podczas wizyty w siedzibie MSZ uroczyście podpisano trzy dwustronne porozumienia dotyczące współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz ustanawiające regularne konsultacje polityczne w ramach działalności ministerstw spraw zagranicznych obu krajów.

„Rozmówcy zgodzili się, że w rozwijaniu relacji dwustronnych powinniśmy koncentrować się na wymianie handlowej, aktywności inwestycyjnej, w tym szczególnie w sektorach innowacyjnych. Rwanda, wysoko plasowana w międzynarodowych rankingach oceniających warunki prowadzenia biznesu oraz z jednym z najwyższych na kontynencie afrykańskim wskaźników zasięgu szerokopasmowego internetu, jest szczególnie atrakcyjna dla polskich firm informatycznych i oferujących zaawansowane technologie” – napisały służby prasowe resortu.

Według nich spotkanie było także okazją do omówienia roli Rwandy w regionie i na forum Unii Afrykańskiej, jej zaangażowania w procesy integracyjne na kontynencie afrykańskim i misje pokojowe ONZ.

Podczas wizyty w Polsce minister spraw zagranicznych Republiki Rwandy Vincent Biruta wraz z delegacją spotka się także z przedstawicielami polskich firm na Mazowszu i na Górnym Śląsku – poinformowano.

 

PAP

drukuj