PAP/Leszek Szymański

Szef MON apeluje o porozumienie NATO ws. wymiany informacji o cyberprzestrzeni

Przeciwdziałanie dezinformacji i nieprzychylnej narracji wymaga szybkiej wymiany analiz i informacji między sojusznikami o incydentach w cyberprzestrzeni – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak. Zaapelował o podpisanie porozumienia w tej sprawie na najbliższym szczycie NATO.

Minister obrony otworzył w środę w Warszawie ekspercką konferencję Sojuszu na temat komunikacji strategicznej „Komunikacja w NATO w 70. rocznicę powstania: Jedność Przekazu i Przekaz Jedności”.

„U progu trzeciej dekady XXI wieku żyjemy w otoczeniu zdominowanym przez informację. To środowisko rozwija się w zdumiewającym tempie, wspierane przez zaawansowaną technologię. Wojna w przestrzeni informacyjnej jest faktem, wobec którego wszyscy stoimy” – powiedział.

„Jednym z najbardziej widocznych przykładów działalności dezinformacyjnej związanej ze wschodnią flanką NATO są sfabrykowane historie zniesławiające stacjonujących tu żołnierzy. Wiemy, że nasi sojusznicy z Litwy, Łotwy i Estonii zmagają się z podobnymi wyzwaniami” – mówił.

Podkreślił, że szybka odpowiedź, zarówno na poziomie narodowym, jak i Sojuszu, zapobiega negatywnym efektom podobnych ataków.

„Opierając się na tych doświadczeniach wiemy, że potrzebujemy systemowych rozwiązań, (…) musimy zainwestować we wzajemne zrozumienie i efektywną wymianę informacji” – dodał.

Zaznaczył, że od tego będzie zależała skuteczna wspólna odpowiedź na powstające zagrożenia, a znacząca część potencjału obronnego każdego z państw członkowskich leży obecnie w sferze komunikacji.

„Wspólna obrona w XXI wieku powinna w dużym stopniu zawierać aktywne przeciwdziałanie dezinformacji, fake newsom i wrogim narracjom. Z powodu tych zagrożeń nasze społeczeństwa mają trudności z odróżnieniem faktów od półprawd, a w konsekwencji są bardziej podatne na manipulację” – powiedział minister.

Podkreślił, że „świadome i dobrze poinformowane społeczeństwa, zdolne do krytycznego myślenia, są odporne na zewnętrzne wpływy”.

Przypomniał, że w 2016 r. szczyt NATO w Warszawie zaliczył cyberprzestrzeń do domen działania Sojuszu, a w ostatnim czasie Polska skonsolidowała swój potencjał cyberobrony.

„Zaledwie kilka tygodni temu podpisaliśmy porozumienie z NATO o bliskiej współpracy i wymianie informacji. Bazując na tym doświadczeniu chciałbym w imieniu Polski zaproponować, aby na tegorocznym szczycie NATO w Londynie szefowie państw i rządów podpisali deklarację o wymianie informacji między krajami NATO i kwaterami głównymi Sojuszu” – powiedział Mariusz Błaszczak.

Według szefa MON „skuteczny model, zarówno w sensie narodowym jak i sojuszniczym, powinien umożliwiać szybką wymianę analiz, informacji o incydentach w przestrzeni informacyjnej i zdolności do adekwatnej reakcji”.

Jako przykład podał wysuniętą wzmocnioną obecność sił NATO (eFP) – misję wielonarodowych batalionów w Polsce i krajach bałtyckich. Jak powiedział, ta „misja, której sukces zależy od szybkiego i skutecznego przepływu informacji, wypracowała mechanizm, w którym każde ogniwo łańcucha jest informowane o incydentach w tym samym czasie”, co pozwala wyciągać właściwe wnioski i podejmować szybkie akcje.

„Podpisanie oficjalnego porozumienia o wymianie informacji i analiz na nadchodzącym szczycie pokaże, że Sojusz chce efektywnie wyznaczać nowe kierunki w rozwoju komunikacji strategicznej. Pokaże także, że jesteśmy zdolni aktywnie odpowiadać na zmieniające się środowisko informacyjne i że mamy zdolności, by walczyć na tym nowym informacyjnym poligonie” – przekonywał.

Jak powiedział szef MON, korzystając z doświadczeń 70 lat, Sojusz musi aktywnie odpowiadać na zmiany w świecie wokół nas.

„Tylko wtedy przesłanie całej Organizacji będzie spójne z przesłaniem dzisiejszej konferencji, a jedność przesłania będzie także przesłaniem naszej jedności” – powiedział.

W konferencji uczestniczy blisko 400 ekspertów reprezentujących dowództwa NATO, kraje członkowskie i partnerskie. Tematy konferencji to wyzwania i zagrożenia płynące ze współczesnego środowiska informacyjnego oraz rola komunikacji strategicznej w procesie globalnego tworzenia i przekazywania informacji. Eksperci NATO ds. komunikacji strategicznej (stratcom) spotykają się co roku, konferencje są organizowane na przemian przez Dowództwo NATO ds. Transformacji (Allied Command Transformation – ACT) oraz Dowództwo NATO ds. Operacji (Allied Command Operations – ACO).

PAP

drukuj