„Świecka szkoła” złożyła w Sejmie podpisy

Do Sejmu zostały złożone podpisy zebrane pod lewacką inicjatywą ustawodawczą „Świecka szkoła” – która za cel stawia sobie rugowanie religii.

Sam proces zbierania podpisów miał przebiegać wbrew prawu o czym alarmowali przedstawiciele Fundacji Pro Prawo do Życia.  Wśród wielu niejasności jest m.in. dotycząca czasu zbierania poparcia dla inicjatywy i procesu rejestracji komitetu.

Karol Kryczka z Instytutu Ordo Iuris zwraca uwagę, że do wysłania zawiadomienia o powstania komitetu inicjatywa zebrała 20 tys. głosów.

– Należy zwrócić szczególna uwagę, że przekroczenie trzymiesięcznego terminu oraz wliczenie tych 20 tysięcy do puli 100 tysięcy głosów, to  powoduje niemożność rozróżnienia, które podpisy zostały zebrane zgodnie z terminem, a które po przekroczeniu tego terminu. Te nieprawidłowości powinny skutkować temu, że marszałek Sejmu odmówi nadania biegu projektowi z inicjatywy „Świecka szkoła” – zaznaczył Karol Kryczka.

Zjednoczona Prawica domaga się od marszałka Sejmu, aby skrupulatnie przeanalizowała cały proces zbierania podpisów pod inicjatywą.

RIRM

drukuj