„Budujmy mosty, a nie mury i przeszkody”

Mamy wiele barier i trudności do pokonania. Budujmy mosty, a nie mury i przeszkody. Dzięki Waszej obecności, cały świat, obecny w tym mieście musi złożyć świadectwo solidarności, dzielenia się miłością i przyjęcia miłości Chrystusa Odkupiciela. Nadszedł czas, aby wzbudzić zaufanie i nadzieję, że staną się one postawą świetlanego jutra – powiedział w homilii ks. abp Orani João Tempesta – Metropolita Rio de Janeiro.

Homilia wygłoszona przez ks. abp. Orani João Tempesta – Metropolitę Rio de Janeiro, podczas Mszy św. inaugurującej XXVIII Światowe Dni Młodzieży w Brazylii.

Plaża Copacabana
Wtorek, 23 lipca 2013
Droga młodzieży!

Dostojne władze kościelne, cywilne i wojskowe!
Dostojnicy tu obecni.
Ukochany Ludu Boży!

Rozpoczynamy Światowe Dni Młodzieży Rio 2013! Witam wszystkich bardzo serdecznie! To wspaniałe miasto stało się jeszcze piękniejsze dzięki Wasze obecności! Wielka radość nas ogarnia: Wy jesteście tutaj! Przyjechaliście ze wszystkich zakątków Ziemi! Podczas tych dni, to miejsce będzie domem Was wszystkich! Stanowicie część naszej rodziny w tym pięknym i ważnym momencie historii!

Do wszystkich zmęczonych długą podróżą: to ma być czas spędzony z Panem Jezusem Chrystusem, aby żyć jako Jego uczniowie. To doświadczenie ma wyzwolić misyjny entuzjazm! Idźcie i nauczajcie!

Archidiecezja św. Sebastiana z Rio de Janeiro przyjęła z dużą odpowiedzialnością wybór dokonany przez Papieża Benedykta XVI, dziś emeryta, i ogłoszony na zakończenie  Mszy św. w Madrycie w sierpniu 2011 roku. Dziękujemy Mu za ten wybór, za wytyczne związane z tematem ŚDM i za zachętę.

Dzięki Opatrzności, te ŚDM po 26. latach są powrotem dni młodzieży do Ameryki Południowej po raz drugi, i miejscem przyjęcia pierwszej podróży apostolskiej, pierwszego Papieża z Ameryki Łacińskiej – Franciszka, który przybył, aby przewodniczyć temu pięknemu i ważnemu momentowi w życiu Kościoła na ziemi św. Sebastiana. Przywitamy go uroczyście tutaj, w tym samym miejscu w czwartek. Pierwszy Papież w historii Ameryki Łacińskiej, jako Papież stanął na ziemi Ameryki Łacińskiej w tym Światowym Sanktuarium Młodzieży, w które przekształciło się to miasto w tych dniach.

W tym tygodniu, Rio staje się centrum Kościoła żywego i młodego. Wszystkie drogi wiodą do tego miejsca. Przybyliście z różnych części świata, abyśmy dzielili się wiarą i radością naśladowania. Ta radość umacnia nas i zaprasza, aby dotrzeć do innych młodych ludzi, abyśmy się stali misjonarzami we wszystkich narodach. Najlepszym prezentem jaki możemy dać ludziom jest obecność Chrystusa, który wypełnia nas i prowadzi nas do miłości i do gotowości, aby dać coś z siebie, zawsze w braterskim dialogu.

Przybywamy tu również, po prawie dwóch latach wędrówki symboli ŚDM,  Krzyża i Ikony Matki Bożej, po naszym kraju – symboli, które będą obecne na wszystkich centralnych ceremoniach. Gdy te symbole zostały nam przekazane w Madrycie, w Hiszpanii, w sierpniu 2011 roku, emocje pochłonęły młodzież naszego kraju, która z entuzjazmem witała je w swoich wspólnotach przez cały ten czas.

W różnych zakątkach naszego miasta mamy liczne relikwie świętych patronów i orędowników ŚDM, przypominające, że w każdym czasie i miejscu na świecie mamy młodych ludzi, którzy idą drogą świętości. Są wśród nas również krewni tych, którzy dają świadectwo życia chrześcijańskiego i modlą się z nami za dzisiejszą młodzież.

Młodzieńczy entuzjazm obecny we wszystkich zakątkach ukazuje oblicze młodego chrześcijanina, który pragnie zjednoczyć świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego z konsekwencjami społecznymi Ewangelii.

Jesteśmy powołani, abyśmy byli bohaterami nowego świata. Jestem pewien, że będziecie to czynić w swoich miastach i swoich krajach. Świat potrzebuje ludzi młodych, takich jak Wy!

Właśnie usłyszeliśmy Ewangelię, w której Jezus wzywa Mateusza do pójścia za Nim. I powołując go, zapowiada, że przyszedł do grzeszników, aby doświadczyli miłosierdzia. Przyszedł do nas, ludzi wezwanych do posłuszeństwa wierze, jak mówi Paweł w Liście do Rzymian. „Otrzymaliśmy łaskę powołania do apostolstwa – my, którzy zostaliśmy wezwani, by być uczniami Jezusa Chrystusa,umiłowani przez Boga i święci dzięki powołaniu.

Pierwsze czytanie, wraz z psalmem mówią nam, że nasza odpowiedź powinna być w gotowości – mówiąc: Oto jestem! Tutaj jestem! Mów bo sługa Twój słucha! Bo przyszliśmy, aby z przyjemnością, czynić wolę Pana (Ps 39/40).

Chcielibyśmy, aby to biblijne wyrażenie było zawsze na Waszych ustach i w Waszych sercach, dzisiaj i zawsze: Jesteśmy tu, Panie! Podobnie jak Mateusz, również jesteśmy gotowi na konsekwencje TAK danego Bogu, pełne wyzwań i radości.

To Jego wołanie zebrało nas w tej wspaniałej scenerii plaży, która dlatego tak się nazywa, gdyż tutaj miało początek nabożeństwo i oddanie Matce  Bożej z Copacabana i przy boku Chrystusa Odkupiciela z otwartymi ramionami.

Morze, piasek, plaża i tłum przypominają powołanie, oprócz Mateusza, również. Taki scenariusz prowadzi nas do opuszczonych na plaży przez tych, którzy zostali wezwani przez Jezusa do pójścia za Nim. Dzisiaj, jesteśmy wezwani do pójścia za Chrystusem Zmartwychwstałym.

Jezus, który jest Mistrzem – zaprasza nas do zanurzenia się w głębokich wodach – wodach naszego chrztu. I właśnie to piękne międzynarodowe spotkanie znajduje się w sercu Roku Wiary,czasu korzystnego, aby odnowić nasze zobowiązania wobec chrześcijańskiej wspólnoty. Jesteśmy powołani, aby żyć głęboką wiarą w czasie pluralizmu, mnogości pytań, w epoce zmian, ale by z entuzjazmem pozwolić się konsekwentnie prowadzić działaniu Ducha Świętego.

Rozważając odpowiedź Mateusza daną Jezusowi, usłyszeliśmy, że gdy chcemy dać odpowiedź pozytywną Mistrzowi, On przychodzi na ucztę do naszego domu i przemienia nasze życie. Samuel w pierwszym czytaniu otrzymał powołanie we śnie, ale dzięki pomocy przyjacielskiej, był w stanie  rozpoznać ten Boży głos, że jest prawdziwy. Droga misyjna wymaga  rozeznania, idealizmu, marzeń, ale także pomocy kogoś bliskiego, aby nam pomógł rozpoznać głos Boga. Podobnie jak Paweł, jesteśmy sługami Chrystusa, apostołami z powołania i wybranymi do głoszenia Ewangelii Boga!

Drodzy młodzi, nasza Archidiecezja poczuła się powołany przez Boga, aby Was przyjąć. Odpowiedzieliśmy tak jak Samuel, Paweł i Mateusz: Oto jesteśmy! Tu jesteśmy! Nasze parafie, rodziny, szkoły, stowarzyszenia, ruchy duszpasterskie, grupy. Nasze domy są waszymi domami! Jest to rewolucja miłości w tej chwili:  drugi człowiek jest dla nas Chrystusem!  Drugi człowiek jest naszym bratem! Niech to rozbrzmiewa na całym świecie! Jesteśmy powołani do życia przez budowanie świata braterskiego! Pragniemy, aby każda i każdy z Was czuł się wtulony w objęcia Chrystusa, który wzywa wszystkich, aby uczestniczyli razem z Nim w budowaniu Królestwa Bożego. Pójdziemy razem?

Chrystus nas zaprasza: chodźcie, moi przyjaciele! Pójdźmy z Nim śladami następcy św. Piotra, Wikariusza Chrystusa Odkupiciela, pielgrzymować przez Rio de Janeiro, siejąc po drodze braterstwo. Bądźmy zwiastunami pokoju i zgody, wzywając świat do życia w świętości, która wypływa z Odkupiciela Człowieka.

A wokół Mistrza, wraz z innymi młodymi, uczniami przybyłymi ze wszystkich zakątków ziemi, będziemy mówić: „Panie, jak dobrze jest być tutaj” (Mt 17:4).

Przemierzajcie to miasto, bądźcie świadkami Jezusa Chrystusa, zobowiążcie się do budowania nowego świata, będąc strażnikami poranka zaraźcie każdego radością i pokojem Chrystusa, pracując na rzecz odnowy świata w świetle Bożego planu.

Przeżywamy ten specjalny okres pielgrzymowania, ponieważ Jezus Chrystus żywy jest wśród nas, daje nam swojego Ducha Świętego, a my jesteśmy powołani do życia tą rzeczywistością i do przekazywania jej innym w sposób przystępny i zrozumiały. Jezus Chrystus jest zawsze aktualny, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy poszukują prawdy, sprawiedliwości i pokoju, i mogą odnaleźć te wartości tylko w Jezusie Chrystusie.

Wy, drodzy młodzi, jesteście darem nadziei społeczeństwa, które oczekuje, że kryzys wartości ma swój kres. Jesteście powołani, aby tworzyć nowe pokolenie, które żyje w wierze i ją przekazuje następnym pokoleniom. Jesteśmy zaproszeni do doświadczenia wiary, która nas odnawia!

Uczestnictwo we wspólnocie z entuzjazmem otwiera możliwość współżycia braterskiego i świadczenia, że inny świat jest możliwy! Pierwszy pielgrzym, który jest już wśród nas, Ojciec Święty Franciszek, podjął z nami tę drogę; da nam wskazówki w tych dniach. Kochana młodzieży: nie lękajcie się otworzyć swoich serc Chrystusowi!

Mamy wiele barier i trudności do pokonania. Budujmy mosty, a nie mury i przeszkody. Dzięki Waszej obecności, cały świat, obecny w tym mieście musi złożyć świadectwo solidarności, dzielenia się miłością i przyjęcia miłości Chrystusa Odkupiciela. Nadszedł czas, aby wzbudzić zaufanie i nadzieję, że staną się one postawą świetlanego jutra.

Maryja, tak wielu imion i wezwań, a tu w Brazylii wzywana jest jako Matka Boża z Aparecida, jako główna patronka, ale także Matka Boża z Penha, Matka Boża z Nazaretu była i nadal jest towarzyszką i Matką wszystkich młodych ludzi. Jej zawierzamy każdego z Was,abyście przyjmując Chrystusa, którego nam przedstawia, szli przez świat jako uczniowie i misjonarze nowej ewangelizacji, będąc bohaterami nowego świata, jako strażnicy budzącego się poranka – poranka nadziei: Chrystus zmartwychwstał i kroczy przed nami! Duch Święty oświeci nas w naszym życiu i da nam światło , byśmy zrozumieli naszą misję prowadzenia ludzi do Ojca.

Dziś, na rozpoczęcie  ŚDM Chrystus Odkupiciel mówi do nas „Chodźcie, moi przyjaciele!” Podczas ŚDM nauczymy się mówić: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”! I coraz częściej usłyszymy Pana mówiącego do nas: „Bądźcie misjonarzami”. „Idźcie i powołujcie moich uczniów wśród narodów”! I wszyscy odpowiemy: „Oto jesteśmy, Panie, wyślij nas!”

 

† Orani João Tempesta,

Arcybiskup Archidiecezji św. Sebastiana z Rio de Janeiro

drukuj