Młodzież wewnętrzną siłą Kościoła

Najważniejszym  owocem pielgrzymki Ojca św. Franciszka do Brazylii jest świadomość, jaką siłą wewnętrzną we współczesnym świecie i Kościele katolickim jest młodzież.

Taką refleksję płynącą z zakończonych Światowych Dni Młodzieży przekazał ks. prof. Waldemar Chrostowski – teolog, biblista wykładowca UKSW w Warszawie

Ks. profesor podkreśla, że w Brazylii udało się zebrać miliony młodzieży, które głęboko przeżywają wiarę; mają świadomość swojego miejsca i współodpowiedzialności w Kościele. Ojciec Święty tę świadomość tym mocniej wyeksponował i tym mocniej uwypuklił – dodał. Ponadto papież przypomniał, że najważniejszym fundamentem na którym należy budować jest Chrystus.

– To proste przypomnienie stanowi treść Ewangelii we wszystkich czasach, także w naszych. Myślę, że obok tego wymiaru, nazwijmy go umownie brazylijskim, tzn. bezpośrednich spotkań Ojca Świętego z młodzieżą, ogromne znaczenie mają także te spotkania z młodzieżą, które odbywały się w różnych rejonach świata, czego ilustrację mieliśmy również w Polsce – mówił ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Ks. prof. podkreśla, że dzięki współczesnym środkom przekazu można budować nowy rodzaj więzi a także wzmacniać oddziaływanie Ewangelii. W Polsce natomiast młodzież z całego świata spotka się za trzy lata – taką decyzję ogłosił Ojciec św. Franciszek.

Wykładowca akademicki stwierdził, że czynnikiem, który przesadził o tym, że to spotkanie odbędzie się w Polsce jest przypadająca wtedy 1050 rocznica Chrztu Polski.

– Na 1000-lecie chrztu Polski do naszego kraju został zaproszony Ojciec Święty Paweł VI. Zaprosił go Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński. Niestety tamte odwiedziny w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej nie mogły dojść do skutku. Można by powiedzieć, że ta wizyta papieska została niejako odłożona na kolejny jubileusz. Ten właśnie jubileusz, który się zbliża ma ogromne znaczenie dla młodzieży. Przede wszystkim te 3 lata należy wykorzystać na edukację historyczną młodego pokolenia, edukację, która w ostatnich lata została bardzo poważnie zaniedbana i zaniechana – dodaje ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Edukacja powinna ukazać przede wszystkim młodym ludziom, że Polska zaistniała wraz z przyjęciem Chrztu; Polska jako państwo i jako naród akcentuje ks. prof. Waldemar Chrostowski. Dodaje, że innej Polski niż chrześcijańskiej nie było i każdy, kto próbuje budować Polskę inną niż tą opartą na fundamentach Ewangelii to chce zerwania z ponad 1000-letnią przeszłością.

 

Wypowiedź ks. prof. Waldemara Chrostowskiego:


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj