fot. twitter.com/Straz_Graniczna

Straż Graniczna: Ostatniej doby na granicach odprawiono 56,2 tys. osób

Ostatniej doby na polskich granicach odprawiono łącznie 56,2 tys. osób, z czego prawie 42 tys. na granicy zewnętrznej i 14,4 tys. na granicy wewnętrznej – poinformowała w poniedziałek rzecznik prasowa Straży Granicznej por. Agnieszka Golias.

Z danych przekazanych przez SG wynika, że minionej doby strażnicy graniczni na granicy zewnętrznej – z Rosją, Białorusią i Ukrainą – na kierunku do Polski odprawili niecałe 10 tys. osób, zaś na kierunku z Polski niecałe 32 tys. osób.

Natomiast na granicy wewnętrznej – z Litwą, Słowacją, Czechami i Niemcami – na kierunku do Polski ostatniej doby odprawiono 14,4 tys. osób.

Dla porównania w lutym Straż Graniczna na granicy zewnętrznej – w obu kierunkach – odprawiała średnio od 120 do 140 tys. osób dziennie.

Od niedzieli wprowadzono ograniczenia w ruchu granicznym. Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. W Polsce mogą lądować tylko loty czarterowe.

Powyższe wytyczne to wynik rozporządzeń MSWiA opublikowanych w sobotę w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nimi do 28 marca obowiązuje zakaz wykonywania lądowania w polskich portach lotniczych międzynarodowych lotów pasażerów z wyjątkiem lotów przewożących obywateli polskich na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie premiera.

Zawieszony do odwołania został również ruch na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Ukrainą, Białorusią, a na niektórych z nich ograniczony.

Również do odwołania ograniczony został ruch na niektórych przejściach granicznych z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją. Kontrola graniczna została tam przywrócona do 24 marca.

Do Polski mogą wjechać obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski lub pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Polscy obywatele, którzy wracają do kraju są rejestrowani, badani i kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową; kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego.

PAP

drukuj