By Bartosz MORĄG - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51545982

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej zachęca do włączenia się w dzieło „Parafialny czyn dobroci”  

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej zachęca do udziału w inicjatywie „Parafialny czyn dobroci”, w czasie oczekiwania na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. „Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono” – mawiał ks. kard. Stefan Wyszyński.  

W oczekiwaniu na beatyfikację Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego warto podjąć modlitwę, post czy jałmużnę. Podejmijmy „Czyn Dobroci” w intencjach bliskich Prymasowi Tysiąclecia: w intencji odrodzenia moralnego narodu, w intencji rodzin, w intencji życia nienarodzonych, w intencji nawrócenia grzeszników czy w intencji uzdrowienia z nałogów.

Inicjatywa „Czyn Dobroci”, bliska sercu Prymasa Tysiąclecia, narodziła się w latach 60-tych, kiedy obradował Sobór Watykański II. Wówczas biskupi polscy, na czele z Prymasem Stefanem Wyszyńskim zwrócili się do wiernych z apelem o wspieranie Kościoła, nie tylko modlitwą i czuwaniem, ale podejmowaniem ofiar i wyrzeczeń.

„Trudniej jest dokonać odnowy serca swojego, niż modlić się o odnowę. Trudniej jest miłować, niż wypraszać miłość na kolanach. Trudniej jest zachować jedność, pokój w rodzinie, w stosunkach z bliźnimi, niż wołać w niebo o jedność i pokój dla świata. A właśnie teraz Kościół wymaga od Was takiego trudu! Trud odnowy waszych serc, przez uczynki miłości, dobroci, przebaczenia i miłosierdzia, jest Kościołowi potrzebny, bo >>wiara bez uczynków martwa jest<<” – pisali wówczas biskupi.

Podkreślano, iż „sprawdzianem chrześcijaństwa jest życie z wiary”.

„Duch przebaczenia, pojednania, zgody, darowania wszystkich krzywd, prawdziwych czy urojonych, braterska wyciągnięta przyjaźnie dłoń, uśmiech i oko życzliwe dla wszystkich, to najlepsza i najskuteczniejsza forma pomocy, dla zjednoczenia chrześcijaństwa” – wskazywali biskupi.

Ks. kard. Stefan Wyszyński, odczytując (w księgach Czynów Dobroci) postanowienia i zobowiązania małych dzieci, młodzieży i dorosłych, podkreślał, iż Czyn Dobroci „będzie dla nas wszystkich dobrą szkołą i sposobnością do pomnożenia kapitału dobroci, który jest potrzebny w rodzinie, w narodzie i w państwie”.

Nawiązując do tej inicjatywy, katolicka akcja Archidiecezji Gdańskiej zachęca wszystkie parafie, wiernych Archidiecezji Gdańskiej, do włączenia się do „Parafialnego Czynu Dobroci”, który rozpoczął się w Środę Popielcową, a kończy się 7 czerwca, w dniu beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

https://ak.diecezja.gda.pl/wp-content/uploads/2020/02/Czyn-Dobroci-plakat-DIAK.jpg

radiomaryja.pl

drukuj