Spotkanie szefów MSZ tzw. Dziewiątki Bukaresztańskiej

W Warszawie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych tzw. Dziewiątki Bukaresztańskiej. Szefowie dyplomacji rozmawiali przede wszystkim na temat działalności NATO oraz zaangażowania Sojuszu w sprawy Europy Środkowo-Wschodniej.

Dziewiątka Bukaresztańska, czyli Polska, Rumunia, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia to międzynarodowy format, którego celem jest ochrona wspólnych interesów. Podczas spotkania w Warszawie szefowie dyplomacji tych państw dyskutowali nad rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad 2017, które odbyły się w zeszłym miesiącu. Jak wskazał minister spraw zagranicznych Polski Witold Waszczykowski, to właśnie te ćwiczenia były jedną z przyczyn niestabilnej sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym kontekście ministrowie rozmawiali o potrzebie współpracy oraz stosunkach NATO względem Rosji. Jak wskazali, należy kontynuować decyzje, które zapadły w zeszłym roku podczas szczytu NATO w Warszawie. Chodzi m. in. o prowadzenie działań na rzecz rozwoju obronności własnego kraju przy jednoczesnej próbie utrzymywania i pogłębiania dialogu z Rosją. Zdaniem ministra Waszczykowskiego, działania Sojuszu Północnoatlantyckiego powinny być skupione na zagrożeniach i wyzwaniach pochodzących ze wszystkich kierunków. W ramach Dziewiątki Bukaresztańskiej zaplanowane zostały już spotkania przewodniczących parlamentów, premierów oraz prezydentów.

TV Trwam News/RIRM

drukuj