Spotkanie prezydentów państw grupy Arraiolos

Prezydent Andrzej Duda zakończył dziś dwudniową wizytę w Niemczech. Uczestniczył on w spotkaniu prezydentów państw grupy Arraiolos w Erfurcie oraz Eisenach. Andrzej Duda spotkał się także z prezydentami Słowenii, Finlandii, Włoch i Łotwy.

Europejska spójność, wychowanie i edukacja młodzieży – to niektóre tematy, jakie były poruszane podczas 11. spotkania prezydentów państw grupy Arraiolos. Andrzej Duda wyraził zadowolenie, że w dyskusjach dotyczących powyższych spraw przyjęto podejście długofalowe. Jak mówił, prezydenci rozmawiali o wartościach, które dla Europy są najważniejsze.

To solidarność europejska, wolność, jedność, przestrzeganie prawa, bo to są te elementy, które warunkują sprawne i dobre działanie wspólnoty – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Dzisiejszy dzień poświęcony był przede wszystkim sytuacji uchodźców. O kryzysie imigracyjnym dyskutowali prezydenci: Austrii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Portugalii, Słowenii, Włoch, Malty, Bułgarii, Estonii, a także Polski.

Mam nadzieję, że Unia dojdzie do porozumienia, i że będzie się to opierało właśnie na zasadach solidarności. A solidarność to partnerstwo, czyli zrozumienie dla uzasadnionych wzajemnych interesów, ale to także również traktowanie, bez narzucania siłowo zdania przez silniejszych, tym słabszym czy tym mniejszym – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent zauważył, że mówiąc o problemie migracji, należy również mówić o dobrze funkcjonującym, przygotowanym i konsekwentnie realizowanym prawie azylowym. Dlatego – jak dodał – istotne jest również „włączenie się Unii Europejskiej w to, aby przeciwdziałać zjawisku emigracji poza Unią”.

Prezydent Bułgarii mówił, ze jego kraj w pełni akceptuje rozwiązania dotyczące imigrantów proponowane przez UE. Z kolei prezydent Łotwy ocenił, że w czasie pełnym wyzwań potrzeba pilnych rozwiązań w sprawie kryzysu na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej.

Na potrzebę sprawiedliwego podziału uchodźców między kraje europejskie zwrócił uwagę prezydent Austrii. Podkreślał, że unijne rozwiązania powinny odnosić się do przyczyn masowej imigracji. Nieformalne spotkania prezydentów państw grupy Arraiolos zostały zapoczątkowane w październiku 2003 r.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj