SP składa zawiadomienie do prokuratury ws. prywatyzacji Ciech-u

Solidarna Polska składa do Prokuratury Generalnej zawiadomienie dotyczące możliwej korupcji przy prywatyzacji Ciech-u i wyprowadzania środków do banku HSBC.

Politycy SP domagają się także rozszerzenia porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu o informację rządu.

Zbigniew Ziobro, lider SP, powołując się na medialne informacje, stwierdził, że przy sprzedaży państwowej spółki mogło dojść do wręczenia łapówki. CBA miało dysponować taką wiedzą.

Były minister sprawiedliwości  powiedział, że jeśli premier i minister skarbu posiadali taką informację, powinni natychmiast interweniować.

– W świetle danych, jakimi dysponowało CBA, były poważne i wiarygodne informacje, ze taka korupcja miała miejsce. Informacje, że Skarb Państwa poniósł z tego tytułu bardzo poważne, liczone w setkach milionów zł straty. Mimo tych informacji CBA nie zrobiło w zasadzie nic ani od strony operacyjnej, ani od strony działań procesowych, by tę sprawę w sposób rzetelny wyjaśnić, zapobiec szkodom, jakie Skarb Państwa z tego tytułu miałby ponieść. Pamiętajmy o tym, ze CBA bezpośrednio podlegało premierowi Donaldowi Tuskowi – powiedział Zbigniew Ziobro,.

SP złoży także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez b. ministra finansów Jacka Rostowskiego. Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę, że wicepremier pozwolił na wyprowadzenie niemal miliarda dolarów do banku w Szwajcarii. Bankierzy z tej placówki mieli pomagać swoim klientom unikania płacenia podatków w ich krajach.

RIRM

drukuj