Solidarność wystąpi o zbadanie legalności podniesienia wieku emerytalnego

NSZZ Solidarność wystąpi do Międzynarodowej Organizacji Pracy o zbadanie legalności podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat w Polsce.

Niedosyt pozostawia bowiem wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł on, że ustawa, przeforsowana przez rząd Donalda Tuska jest zgodna z Konstytucją. Sześcioro sędziów z pełnego składu Trybunału złożyło zdania odrębne.

Prof. Marcin Zieleniecki, ekspert Solidarności, przypomniał, że głównym ich zarzutem wobec rządowej ustawy jest naruszenie przez nią konwencji organizacji pracy i właśnie te przepisy będą przedmiotem wniosku do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

– Ta konwencja ustanawia maksymalną granicę wieku emerytalnego na poziomie 65 lat, ale dopuszcza możliwość podniesienia tego wieku, jeżeli spełnione są warunki, a tak naprawdę jeden warunek. Mowa tu o warunku posiadania, zachowania przez osoby, które ukończyły 65 lat zdolności do pracy. W trakcie rozprawy wydawało się, że udało nam się przekonać Trybunał do tego, że ten warunek nie został spełniony. Trybunał nie uwzględnił naszych zastrzeżeń. Odczuwamy niedosyt – zaznaczył prof. Marcin Zieleniecki.

Wniosek do MiędzynarodowejOrganizacji Pracy zostanie sformułowany dopiero po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego i sześciu zdań odrębnych

– Trybunał w samym orzeczeniu poinformował nas o tym, że droga skargi do organów Międzynarodowej Organizacji Pracy również nam przysługuje. Z tej możliwości oczywiście skorzystamy. Jeżeli chodzi o harmonogram prac nad taką skargą, to chcemy poczekać na uzasadnienie – powiedział Marcin Zieleniecki.

Trybunał Konstytucyjny podzielił jeden z zarzutów Solidarności. Dotyczył on zróżnicowania praw kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o emerytury częściowe. Uznał, że te przepisy są niekonstytucyjne. Ustawa z 2012 r. pozwala przejść wcześniej na częściową, 50-procentową emeryturę; kobietom w wieku 62 lat, mężczyznom – 65 lat.

RIRM

drukuj