fot. PAP

Solidarność chce zmian dot. agencji pracy tymczasowej

NSZZ „Solidarność” apeluje do Premier Ewy Kopacz o pilne zmiany prawa dot. agencji pracy tymczasowej. Związkowcy w liście otwartym zwracają uwagę na poważne nadużycia w ich funkcjonowaniu.

Utrzymują pracowników przez wiele lat na tzw. wiecznej tymczasowości, korzystając z luk w przepisach – powiedział Marek Lewandowski, rzecznik „Solidarności”.

Więcej pracy tymczasowej, jako instytucji rynku pracy zostały powołane do tego, aby pomagać pracownikom, szczególnie tym trwale bezrobotnym, ze stałym zatrudnieniem czyli w zdobyciu pracy, w nauczeniu się tej pracy i umieszczeniu go na rynku tak, aby to bezrobocie, które miało miejsce do tej pory się skończyło. Tymczasem 10 lat funkcjonowania tych agencji pokazuje, że tak naprawdę zamiast pomagać stały się barierą do wchodzenia na rynek pracy dla wielu pracowników. Ten problem szczególnie dotyczy kobiet 50 +. Jest to jedna z grup na rynku pracy, która ma najtrudniejszą sytuację poinformował rzecznik „S” Marek Lewandowski.

Wraz z listem NSZZ „Solidarność” przesłała również projekt ustawy, który został złożony 8 maja 2012 r. premierowi Donaldowi Tuskowi.

Co istotne jak podkreślają, projekt ten jest zgodny z rekomendacjami Państwowej Inspekcji Pracy. Raport w dużej mierze potwierdza zarzuty „S”.

RIRM

drukuj