fot. R.Sobkowicz/Nasz Dziennik

Służby z dostępem do broni w samolocie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  przygotowało nowy projekt. Przewiduje on, że funkcjonariusze Służby Celnej oraz Żołnierze Żandarmerii Wojskowej będą mogli wnosić broń na pokład samolotu.

Obowiązujące rozporządzenie uprawnia do wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego żołnierzy i funkcjonariuszy ośmiu formacji. Według nowego projektu dołączą do nich funkcjonariusze Służby Celnej oraz Żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

Zanim jednak wniosą oni broń na pokład samolotu, będą musieli przejść szkolenia w formie wykładu, pokazu lub ćwiczeń prowadzonych przez Straż Graniczną lub policję.

Szkolenie obowiązuje m.in. budowę pokładu statku powietrznego, procedury obowiązujące na pokładzie oraz sposoby unieszkodliwienia osoby niebezpiecznej bez użycia broni palnej. Nowe rozwiązania mają wejść w życie we wrześniu.


TV Trwam News

drukuj