fot. PAP/Leszek Szymański

Senat: wystawa plakatów poświęcona św. Janowi Pawłowi II

W Senacie otwarto wystawę plakatów poświęconą św. Janowi Pawłowi II. Ekspozycję przygotowało Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rejowcu.

„Polska światu Papieża dała – Jan Paweł II na plakatach” – tak tytuł ma wystawa, którą można obejrzeć w murach Senatu. Składa się ona z ponad 20 plakatów związanych przede wszystkim z życiem Papieża Polaka, ale także z dziełami kultury opowiadającymi o tej postaci.

Otwierając ekspozycję marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił rolę, jaką odgrywa ona w budowaniu w społeczeństwie wiedzy na temat Jana Pawła II.

– Jan Paweł II to wielki człowiek, wielki papież, wielki święty, wielki swoim dziełem, swoimi homiliami, tym wszystkim, co pozostawił nam w swoim wielkim – powtórzę to – dziedzictwie. Można powiedzieć, że Pan Bóg – Pan historii dał nam Ojca św. Jana Pawła II w zamian za to, co mieliśmy w przeszłości – ile nasz naród musiał wycierpieć – mówił marszałek Senatu.

Wystawie towarzyszy promocja inicjatywy „Teczki Serdecznej Pamięci”. Jest to ogólnopolski projekt skierowany do każdego obywatela. Ma on na celu gromadzenie materiałów i pamiątek związanych z Papieżem Polakiem. Stworzone w ten sposób teki mają stanowić źródło wiedzy dla przyszłych pokoleń.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj