Fot. PAP/L. Szymański

Senat upamiętnił polskie ofiary zbrodni NKWD z lat 1937–1938

Senat przyjął w środę jednogłośnie uchwałę upamiętniającą polskie ofiary zbrodni NKWD z lat 1937–1938. Podkreślił w niej, że „na Państwie Polskim spoczywa obowiązek przywrócenia Ich pamięci społeczeństwu polskiemu i całemu światu”.

Za uchwałą głosowało 87 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

W uchwale przypomniano, że 11 sierpnia 1937 r. ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaj Jeżow, na polecenie Józefa Stalina wydał rozkaz numer 00485 rozpoczynający tak zwaną „operację polską” NKWD. Jej cel stanowili Polacy zamieszkujący dawne ziemie kresowe Rzeczypospolitej, które na mocy traktatu ryskiego z 1921 r. objął w swoje władanie Związek Sowiecki.

Dało to początek bezwzględnej akcji eksterminacyjnej, stanowiącej zbrodnię ludobójstwa, skierowanej przeciwko Polakom, której wyznacznikiem była wyłącznie polska narodowość. Porażająca skala tego ludobójstwa znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbach. Pomimo, że Polacy stanowili 0,64% ludności Związku Sowieckiego, wśród ofiar stalinowskiego wielkiego terroru w 1937 r. było ich ponad 15% – podkreślono w uchwale.

Zaznaczono w niej, że niektóre szacunki z lat 1937–1938 wskazują nawet, że było to 20 proc.

Zamordowano podówczas 111 tys. 91 osób, a kolejnych 28 tys. 744 skazano na wieloletni pobyt w łagrach. O bestialstwie zbrodniczego systemu świadczy fakt, iż masowym represjom i przesiedleniom poddawano także rodziny ofiar, w tym dzieci – zaakcentowano.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, nie chcąc dopuścić do wymazania z historii i pamięci społecznej cierpień Polaków zamieszkujących dawne ziemie kresowe Rzeczypospolitej, mając na względzie dziejową sprawiedliwość, chcąc prowadzić odpowiedzialną politykę historyczną, oddaje hołd Ofiarom operacji polskiej NKWD z lat 1937–1938 i oświadcza, że na Państwie Polskim spoczywa obowiązek przywrócenia Ich pamięci społeczeństwu polskiemu i całemu światu – głosi uchwała.

PAP/RIRM

drukuj