fot. PAP/Rafał Guz

Senat za rozszerzeniem granic obrony koniecznej

Senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem bez poprawek zmiany rozszerzającej granice obrony koniecznej. Nowelizacja przepisów to inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Projekt rozszerza granice obrony koniecznej, zmieniając art. 25 Kodeksu karnego. Ma on teraz brzmieć: „Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc – chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące”.

Chodzi o to, by w przypadku napaści na dom czy posesję nie stosować wobec osoby broniącej się trudnych do weryfikacji kryteriów, jak strach czy wzburzenie.

To zmiana wychodząca naprzeciw oczekiwaniom społecznym – powiedział senator Łukasz Mikołajczyk, wiceszef senackiej komisji praw człowieka.

– Wszyscy jednogłośnie, bez poprawek przyjęliśmy propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości w kontekście obrony koniecznej. To znów kolejne wyjście Prawa i Sprawiedliwości naprzeciw obywatelom. Jak najbardziej daje to większe możliwości obrony koniecznej w momencie, gdy ktoś wtargnie do naszego mieszkania czy domu. Wtedy mamy o wiele więcej instrumentów obrony koniecznej i jesteśmy też z gruntu w pewien sposób chronieni pewnym katalogiem tych wykroczeń – zaznaczył  polityk.

Prokurator będzie mógł umorzyć sprawę na etapie postępowania przygotowawczego, co ma pozwolić uniknąć zbędnych procesów sądowych i traumatycznych przeżyć ofiar napaści.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj