fot. PAP/Rafał Guz

Senat: Prace nad nowelą Prawa o notariacie

W Senacie trwają prace nad nowelą Prawa o notariacie. Dziś projektem zajmowały się komisje: ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji. Najważniejszą zmianą ma być nagrywanie czynności notarialnych.

Autorką projektu jest senator Lidia Staroń. Celem zmian ma być ograniczenie lichwiarzom możliwości podpisywania oszukańczych umów przewłaszczenia mieszkania pod zastaw pożyczki w formie aktów notarialnych.

Zgodnie z propozycją zmian, notariusze będą mieli obowiązek nagrywania czynności notarialnych. Ma to dotyczyć tylko aktów notarialnych – wskazywała dziś w Senacie, przedstawiając autopoprawkę w tej sprawie, senator Lidia Staroń.

– Nagrywanie czynności notarialnych dotyczy tylko aktów notarialnych, czyli nie całego wykazu tych wszystkich czynności. To jest pierwsza i najważniejsza zmiana. Druga dotyczy tego, że w wypadku dokonanych czynności notarialnych poza kancelarią (chodzi o uchwały organów kapitałowych spółek), to wtedy jest nagrywany tylko głos. Trzecia zmiana dotyczy punktu 79a. W wypadku nieukończenia czynności notarialnych nagranie jest niszczone. Najważniejsza zmiana dotyczy tych czynności, które są nagrywane – wyjaśniła Lidia Staroń.

Zmiany mające zapobiegać nadużyciom związanym z udzieleniem pożyczek osobom niezaradnym i starszym zostały dziś odłożone przez senatorów w czasie.

Połączone komisje skierowały je do dodatkowych prac.

RIRM

drukuj