Senat za poprawkami do ustawy o komisji ds. reprywatyzacji

Senat opowiedział się za poprawkami do ustawy o komisji weryfikacyjnej badającej reprywatyzację w stolicy. Zgodnie z poprawkami członkowie komisji będą w randze sekretarzy stanu, ale nie w resorcie sprawiedliwości.

Izba proponuje także poprawkę zakładającą, że finansowanie komisji weryfikacyjnej w całości następuje z części 37 budżetu państwa – Sprawiedliwość.

Za ustawą głosowało 55 senatorów, przeciw było 29, a jeden wstrzymał się od głosu. Odrzucono wszystkie poprawki Platformy Obywatelskiej.

Senator Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że sytuacja dotycząca warszawskiej reprywatyzacji wymaga nadzwyczajnych środków.

– Jest to środek nadzwyczajny, ale i sytuacja jest nadzwyczajna, bo skala procederu dzikiej reprywatyzacji ma wszelkiej znamiona zorganizowanej przestępczości z udziałem przedstawicieli państwa, bo również urzędnicy samorządowi, którzy brali istotny udział w tym całym łańcuszku zdarzeń, są również reprezentantami państwa polskiego. I stąd konieczność zastosowania takiego nadzwyczajnego środka i w ramach funkcjonowania tej komisji weryfikacyjnej będzie również możliwość ubiegania się o jakąś formę rekompensaty, szczególnie dla tych mieszkańców warszawy, którzy w wyniku tego procederu dzikiej reprywatyzacji utracili dach nad głową – mówił senator.

W skład komisji ma wejść powoływany przez premiera przewodniczący oraz ośmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm.

Ustawa o komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji wróci do Sejmu.

RIRM

drukuj