fot. PAP/Leszek Szymański

Senackie komisje: przerwa do wtorku w pracach nad nową ustawą o TK

Do 19 lipca senackie komisje odroczyły rozpoczętą w czwartek dyskusję na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Liczne poprawki zaproponowali biuro legislacyjne i przewodniczący komisji praw człowieka; zgłoszono też wniosek o odrzucenie ustawy.

„Potrzebny jest nam czas na uporządkowanie tych poprawek, ich zestawienie, część z nich może się pokrywać, inne pozostają pewnie w sprzeczności, trzeba to umiejętnie zestawić, abyśmy mogli się zastanowić i dopiero wtedy będziemy mogli w sposób odpowiedzialny podjąć decyzję” – powiedział przewodniczący senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji Michał Seweryński (PiS).

W czwartek dwie senackie komisje: praw człowieka i ustawodawcza rozpoczęły prace nad nową ustawą o TK. Po pracach w komisjach ustawa ma być rozpatrywana jako pierwszy punkt na najbliższym, rozpoczynającym się 20 lipca posiedzeniu Senatu.

Podczas czwartkowej dyskusji zgłoszono liczne poprawki do ustawy. Według opinii biura legislacyjnego zaprezentowanej na początku posiedzenia komisji, ustawa zawiera regulacje „mogące wywoływać wątpliwości natury konstytucyjnej i systemowej”. W związku z tym część jej zapisów winna – zdaniem biura legislacyjnego – podlegać „pogłębionej refleksji”. W opinii tej zaproponowano wykreślenie niektórych zapisów ustawy.

Według PiS ustawa przecina spory wokół TK. Zdaniem opozycji tryb pracy nad nią naruszył procedury legislacyjne, zaś część jej zapisów jest niekonstytucyjna i nie uwzględnia zaleceń Komisji Weneckiej.

Senackie komisje mają wznowić swe posiedzenie w przyszły wtorek 19 lipca o godz. 12.30.

PAP/RIRM

drukuj