Senacka Komisja rozpatruje nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz SN

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatruje nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Sądzie Najwyższym. Przepisy w czwartek przyjął Sejm.

Nowelizacja zmienia m.in. sposób funkcjonowania skargi nadzwyczajnej. Będzie ona mogła zostać złożona wyłączenie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Dotychczas taką możliwość miała większa liczba podmiotów, m.in. Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Finansowy.

Kolejna zmiana dotyczy wybierania asesorów – mówi przewodniczący senackiej komisji praw człowieka senator Robert Mamątow.

– W zasadzie to ta ustawa głównie zakłada zmiany powoływania asesorów. To jest podstawowy temat tej zmiany. Zgłaszać będzie ich Krajowa Rada Sądownictwa, a mianował będzie pan prezydent. W obecnej chwili jest to minister sprawiedliwości. To jest ta zasadnicza zmiana w tej ustawie – żeby w jakiś sposób pójść na ustępstwa w stosunku do Unii Europejskiej, która też w kierunku naszego rządu zrobiła ustępstwo. (…) Myślę, że to chyba jest główna przyczyna tych zmian – podkreśla Robert Mamątow.

Zgodnie z nowelizacją, Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła wyrazić sprzeciw wobec kandydata na stanowisko asesorskie na etapie procedury poprzedzającej mianowanie asesora przez prezydenta.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj