fot. twitter.com/EpiskopatNews

Sekretarz KEP odznaczony medalem jubileuszowym KUL

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Artur Miziński został odznaczony medalem jubileuszowym KUL z okazji 100-lecia tej uczelni. Medal wręczył rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński. Ks. bp prof. Miziński od 20 lat jest wykładowcą KUL – poinformowało PAP biuro prasowe KEP.

Wyróżnienie to jest wręczane różnym osobom związanym z ideą uniwersytetu. Medal ten przyjął m.in. papież Franciszek oraz papież senior Benedykt XVI.

Medal, autorstwa Ewy Olszewskiej-Borys, został wyemitowany w maju 2017 roku przez Mennicę Polską w Warszawie. Awers jubileuszowego medalu ukazuje z bocznej perspektywy fragment fasady głównego gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W równoległe pionowe podziały ściany budowli medalierka wkomponowała godło KUL. Na rewersie historyczne ujęcie uniwersyteckiego dziedzińca. W ozdobnym etui umieszczono cytat z listu ks. Idziego Radziszewskiego do kardynała Merciera z 1919 roku: „Semestr zimowy trwał od 9 grudnia 1918 r. do 22 marca r.b. zaś letni od 23 marca do 20 lipca r.b. Atmosfera w Uniwersytecie nadzwyczaj sympatyczna. Rok następny zapowiada się bardzo dobrze. Jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia, ale mam w Bogu nadzieję, wszystko da się z biegiem czasu wykonać, a to, co mniej dobre, udoskonalić”.

Artur Miziński urodził się 13 lutego 1965 roku w Opolu Lubelskim. W latach 1971-1979 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach. Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku Fabrycznym ukończył w roku 1983. W październiku 1983 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Seminarium i studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył w listopadzie 1988 roku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich (23.03.1989) pracował jako wikariusz w Tomaszowie Lubelskim (1989-1991), a następnie w Lublinie. W czerwcu 1992 roku skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat w zakresie prawa kanonicznego (24.06.1994). Następnie w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim odbył cykl doktorancki zakończony obroną pracy doktorskiej pt. Ruolo preminente dell Ordinario nel processo penale canonico secondo la normativa del Codice di Diritto Canonico del 1983 (14.06.1996). W latach 1996-1999 odbył studia w Studium Rotalnym przy Trybunale Roty Rzymskiej zakończone zdanym egzaminem i otrzymaniem tytułu adwokata Roty Rzymskiej. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z zakresu prawa kanonicznego na podstawie rozprawy Status Prawny adwokata w Kościele łacińskim.

Od 1 października 1999 roku rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, najpierw jako asystent, a od 2001 roku jako adiunkt. Od 1 października 2012 roku jest kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Karnego. Ponadto od września 1999 roku sprawuje urząd adwokata stałego przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie, a w latach 2000 – 2004 pełnił funkcję kanclerza Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Od 2003 roku jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. W roku 2005 został przyjęty jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a od 9 grudnia 2008 wchodzi w skład Komisji XIV Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Od 2012 roku jest w radzie naukowej czasopisma „Kościół i Prawo”.

W dniu 3 maja 2004 roku został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej. W latach 2005-2014 pełnił funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Prawników. W latach 2006-2014 był członkiem Rady Prawnej KEP, a od 8 marca 2010 do 8 października 2014 członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP. 10 czerwca 2014 został wybrany na Sekretarza Generalnego KEP. Od 2014 roku z urzędu wchodzi do Rady Stałej KEP. W tym samym roku został powołany na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce w 2016 r. Był także członkiem Zespołu KEP ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016 r. oraz Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. W 2014 roku dołączył do Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Episkopatu, Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni oraz Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”. W 2018 r. został mianowany na przewodniczącego Kościelnej Komisji Konkordatowej.

PAP/RIRM

drukuj