fot. PAP

Sejm wznowił posiedzenie

W czwartek po godz. 9.00 Sejm wznowił posiedzenie. Posłowie wysłuchają informacji bieżącej w sprawie nowych ram polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030; będą też zadawać pytania w sprawach bieżących.

Sejm wysłucha ponadto informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Posłowie będą też debatować nad poselskim projektem zmian w ustawie o straży gminnej i Prawie o ruchu drogowym; zakłada on pozbawienie straży miejskiej możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej oraz odebranie straży miejskiej możliwości karania kierowców za nieprawidłowe parkowanie.

Przewidziano także pierwsze czytanie poselskiego projektu zmian Kodeksu karnego wykonawczego; dostosowuje on prawo polskie do wymagań wynikających z wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Wieczorem odbędą sie debaty nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat do kilku ustaw, m.in. nad nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która zakłada że w szkołach i przedszkolach nie będzie można sprzedawać, ani podawać „śmieciowego jedzenia”; przewiduje też kary finansowe za złamanie tego przepisu.

PAP

drukuj