Sejm wyraził wotum zaufania dla rządu Ewy Kopacz

Za wotum zaufania głosowało 259 posłów, przeciwko opowiedziało się 183, 7 posłów wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna wynosiła 225 głosów. Poparcie dla rządu oprócz koalicji rządu PO-PSL wyraził także Twój Ruch, z którego w ostatnim czasie odeszło kilkunastu posłów. Pozostała część opozycji opowiedziała się przeciwko nowemu rządowi.

Podczas expose w Sejmie Ewa Kopacz zapowiedziała m.in. zwiększenie wydatków na żłobki oraz dodatkowe świadczenia rodzicielskie. Środki na budowę żłobków mają wzrosnąć w przyszłym roku dwukrotnie – z 50 do 100 milionów złotych. Rozwinięta ma także zostać ich sieć przy zakładach pracy.

Do posiadania dzieci mają zachęcić także urlopy macierzyńskie dla wszystkich rodziców, jednak mają one obowiązywać dopiero od 2016 r.

 Expose premier Kopacz było miałkie, ogólnikowe i pełne obietnic niemożliwych do spełnienia. Pani premier nie ma realnej recepty na poprawę sytuacji rodzin w Polsce – mówi Cezary Mech, były wiceminister finansów.

–  Nie dotyczy głównych problemów, z którymi Polska w najbliższym czasie się zetknie, a właściwie już styka: zapaścią demograficzną, emigracją młodzieży, wymieraniem Polaków i likwidacją państwa Polskiego w ramach Unii Europejskiej. Zaproponowane działania w aspekcie polityki prorodzinnej, czyli mówienie o wzroście 100 mln złotych na rzecz żłobków jest tylko działaniem na wyobraźnię ludzi, którzy myślą w ten sposób, że oto może wpadłoby im parę milionów złotych. Jest to kwota nieadekwatna, ponieważ tak naprawdę powinno się zahamować transfery od osób wielodzietnych na rzecz małodzietnych i to w skali ok. 40 mld złotych – powiedział poseł Cezary Mech.

Jak podkreśla Cezary Mech, rozwiązanie problemów demograficznych i socjalnych jest konieczne, jednak nic nie wskazuje na to, żeby nowy rząd był w stanie to uczynić.

RIRM

drukuj