fot. wikipedia.org

Sejm uczcił 450. rocznicę unii polsko-litewskiej

Sejm przyjął w czwartek przez aklamację uchwałę ws. 450. rocznicy unii polsko-litewskiej. Akt zawarcia unii stanowił dowód nie tylko praktycznej realizacji idei epoki renesansu, ale też nowatorskiej myśli prawnej i świadectwo dojrzałości politycznej elit obu państw – przypomniano w uchwale.

„450 lat temu na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt unii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego. Unia została przyjęta 28 czerwca, a podpisana 1 lipca 1569 roku, ostatecznie ratyfikowana przez króla Zygmunta Augusta 4 lipca 1569” – przypomniano w uchwale, przyjętej przez Sejm.

Jak podkreślono, unia polsko-litewska była „jednym z najważniejszych wydarzeń stulecia w całej Europie”.

„Aktem powołany został związek pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, umożliwiając tym samym narodziny wyjątkowego w Europie systemu państwowości” – czytamy.

W uchwale przypomniano także, że Unia Lubelska „przetrwała ponad 200 lat, a unicestwiły ją dopiero połączone siły trzech zaborców”.

„Akt zawarcia unii stanowił dowód nie tylko praktycznej realizacji idei epoki renesansu, ale też nowatorskiej myśli prawnej oraz świadectwo dojrzałości politycznej elit politycznych obu państw. Na sejmie w Lublinie powołano do życia wspólnotę wielonarodową i wieloreligijną, zbudowaną na wartościach republikańskich, na idei tolerancji, politycznych negocjacji i wzajemnego poszanowania. Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się pomostem pomiędzy Wschodem a Zachodem, ostoją demokracji i prawdziwym Antemurale Christianitatis” – napisano.

„Sejm RP wyraża nadzieję, że tradycje kształtowania tożsamości politycznej i kultury parlamentarnej obywateli dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów zajmą należne miejsce w historii parlamentaryzmu Litwy i Polski” – głosi uchwała.

PAP/RIRM

drukuj