Sejm uczcił 210. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1806 r.

Powstanie Wielkopolskie, pierwsze z zakończonych sukcesem powstań narodowych, przyniosło nadzieję na odrodzenie się polskiej państwowości; to chlubna, lecz mało znana karta historii narodu polskiego – brzmi uchwała przyjęta w piątek przez posłów przez aklamację.

„W tym roku przypada 210. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1806 r. To chlubna, lecz mało znana karta historii narodu polskiego. Przyjazd Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego 6 listopada 1806 r. do Poznania przerodził się w patriotyczną manifestację. Wezwano do podjęcia walki z zaborcą u boku Napoleona. Polski ruch zbrojny objął Wielkopolskę, a następnie ziemię sieradzką, Kujawy, Mazowsze i Pomorze. Powstańcy zajęli także twierdzę jasnogórską” – przypomniano w uchwale.

„Powstanie Wielkopolskie, pierwsze z zakończonych sukcesem powstań narodowych, przyniosło nadzieję na odrodzenie się polskiej państwowości” – podkreślili w uchwale posłowie.

Jak zapisano w dokumencie, przyjęciem uchwały Sejm „pragnie złożyć hołd powstańcom wielkopolskim i wyrazić najwyższy szacunek oraz uznanie dla ich odwagi i poświęcenia”. „Wspólna walka podjęta w imię wolności i niepodległości zasługuje na godne upamiętnienie” – podkreślono.

W uzasadnieniu uchwały przypomniano, że Powstanie Wielkopolskie 1806 r. było zbrojnym wystąpieniem Polaków przeciw władzom pruskim. „Należy do nielicznych – obok powstania wielkopolskiego 1918 roku i II Powstania Śląskiego – zakończonych sukcesem powstań w historii Polski. Objęło ono tereny zaboru pruskiego. Dało nadzieję na odrodzenie polskiej państwowości i realnie przyczyniło do powstania Księstwa Warszawskiego, a tym samym powrotu – choć w mocno ograniczonej formie – polskiej państwowości na mapy Europy” – podkreślono.

PAP/RIRM

drukuj