Sejm przyjął ustawę zakładającą utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Sejm bez poprawek przyjął ustawę zakładającą utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. To realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

Źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy. Dodatkowo kasę Funduszu zasili danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych. Wyniesie ona 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy. Według szacunków rządu, danina solidarnościowa obejmie około 21 tys. Polaków.

Pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone między innymi na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla niepełnosprawnych oraz na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej – mówi Urszula Rusecka, parlamentarzystka PiS.

– Osoby o różnym stopniu niepełnosprawności potrzebują indywidualnego podejścia i kompleksowej rehabilitacji, rozbudowanego wsparcia i odpowiedniego finansowania tych działań. Posłowie PiS i rząd Zjednoczonej Prawicy z pełną odpowiedzialnością i troską podchodzą do problematyki wsparcia i stworzenia adekwatnego do potrzeb wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – podkreśla Urszula Rusecka.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2019.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj